Bán loa Pioneer HF9

  • Thread starter tantanaudioz
  • Ngày gửi
T

tantanaudioz

Guest
#1
<font size="2" face="Arial"><strong><font size="4"><font color="navy">B&aacute;n loa Pioneer HF9</font></font></strong><br /> <strong><font size="4"><font color="navy">h&agrave;ng nguy&ecirc;n bản h&igrave;nh thức đẹp chơi đa năng c&aacute;c thể loại nhạc bass s&acirc;u v&agrave; tr&ograve;n ch&iacute;nh v&igrave; vậy m&agrave; loa c&oacute; thể chơi nhạc v&agrave;ng rất mượt cũng giống như nhữnh d&ograve;ng loa Pioneer kh&aacute;c ngo&agrave;i ra loa c&ograve;n chơi rất tốt nhạc dj hơn hẳn với những d&ograve;ng Pioneer kh&aacute;c</font></font></strong><br /> <strong><font size="4"><font color="navy">loa rất dễ gh&eacute;p amly </font></font></strong><br /> <strong><font size="4"><font color="navy">Gi&aacute;: 4t9</font></font></strong><br /> <br /> <table width="450" border="0" class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_8"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><img width="16" height="16" border="0" src="http://muare.vn/images/statusicon/wol_error.gif" /></td><td class="td2">H&igrave;nh ảnh n&agrave;y đ&atilde; được thu nhỏ lại. H&atilde;y click v&agrave;o đ&acirc;y để xem h&igrave;nh gốc.</td></tr></tbody></table><img width="450" height="600" border="0" class="imageattach" id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/2011/07/18/24/1311004348_p1080232.jpg" /><br /><br /><br /></font><font size="2" face="Arial"><strong><font size="4"><font color="red"><u>Tantanaudio</u></font></font></strong><br /> <font color="red"><font size="4"><strong>Chuy&ecirc;n cung cấp lắp đặt đồ &acirc;m thanh c&aacute;c loại</strong></font></font> <br /> <font color="navy"><strong><font size="3">Địa chỉ : Số 12B ( đối diện nh&agrave; nghỉ 123 trung k&iacute;nh ) </font></strong></font><br /> <strong><font size="3"><font color="navy">Ng&otilde; 123 Trung K&iacute;nh - Cầu Giấy - H&agrave; Nội</font></font></strong><br /> <font color="navy"><strong><font size="3">Điện thoại : 09<font size="3">78373321</font></font></strong></font><br /> <strong><font size="3"><font color="navy"><a target="_blank" href="http://tantanaudio.com/">http://tantanaudio.com</a></font></font></strong><br /> <font color="navy"><font color="red"><font size="4"><strong>uy t&iacute;n l&agrave; v&agrave;ng</strong></font></font></font></font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tantanaudioz
- Địa chỉ: 12B - 123 Trung Kính - cau giay - HN
- Điện thoại: 0978373321 - Fax:
- email: tantanaudioz@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH