• Bán lợn rừng giống lợn rừng thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 21/2/11

  1. thanglonrung Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: thanglonrung
   - Địa chỉ: xóm Viên Châu-xã Lưỡng Vượng- tp Tuyên Quang - Tuyên Quang
   - Tel, Fax: :::0973707383 FaX
   - email: lancoitq82@gmail.com.vn
   ================================

   <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">lon rung tuyen quang</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">T&ecirc;n trang trại: Lợn rừng Tuy&ecirc;n Quang</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Địa chỉ: x&oacute;m Vi&ecirc;n Ch&acirc;u- x&atilde; Lưỡng Vượng- TP Tuy&ecirc;n Quang- Tuy&ecirc;n Quang</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Li&ecirc;n H&ecirc;: Anh Thắng ĐT: 0973707383</font></p><font size="3"><font face="Times New Roman">trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống, lợn rừng </font><span style="font-family: '.VnTime'">th&THORN;t<p>&nbsp;</p></span></font> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">Lưu &Yacute;: Lợn rừng l&agrave; động vật hoang d&atilde; do vậy khi mua b&aacute;n vận chuyển phải c&oacute; giấy kiểm l&acirc;m, kiểm dịch. Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; trang trại duy nhất ở Tuy&ecirc;n Quang c&oacute; giấy ph&eacute;p nu&ocirc;i hợp l&ecirc;, do vậy khi qu&yacute; kh&aacute;ch mua h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ cũng như hướng dẫn c&aacute;ch l&agrave;m chuồng trại v&agrave; c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...