• Bán lợn rừng, lợn rừng lai ở Ba Vì, Hà Nội

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/9/12

  1. heorungbv Nhà nông nghiệp dư

   <div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><p>Trang trại lợn rừng , lợn rừng lai Ba V&igrave; Hiện nay đ&atilde; c&oacute; lợn giống.Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp con giống lợn rừng giống,lợn rừng thịt... Lợn của ch&uacute;ng t&ocirc;i đc được lấy từ trại chăn nu&ocirc;i quốc gia,chăn nu&ocirc;i theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh kỹ thuật,ti&ecirc;m ph&ograve;ng đầy đủ, c&oacute; sức đề kh&aacute;ng cao,đ&atilde; thuần dưỡng v&agrave; th&iacute;ch nghi tốt với kh&iacute; hậu miền Bắc, sinh sản tốt, c&oacute; đủ chứng nhận s&aacute;c minh nguồn gốc, v&agrave; sac nhận của kiểm l&acirc;m <a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://hanoi.jaovat.com/">h&agrave; nội</a>...Lợn ch&uacute;ng t&ocirc;i nu&ocirc;i trực ti&eacute;p,n&ecirc;n chất lượng v&agrave; sức khoe con giống rất tốt.</p> <p>- Nhận tư vấn thiết kế miễn ph&iacute; m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i, hỗ trợ kỹ thuật chăn nu&ocirc;i, l&agrave;m chuồng trại tới khi c&oacute; lợn sinh sản...</p> <p>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu tham quan trang trại hoặc mua b&aacute;n xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p>trang trại lợn rừng Ba V&igrave;.Th&ocirc;n 6_ X&atilde; Ba Trại_ Huyện Ba V&igrave;_ H&agrave; Nội.0988259866</p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty CPTM&DV nông lâm nghiệp Ba Vì
   - Địa chỉ: Ba Trai, Ba Vì,Hà Nội
   - Điện thoại: 0433881022 - Fax:
   - email: heorungbv@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...