• bán lợn rừng - miền bắc

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 7/3/10

  1. tungyendinh Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tungyendinh
   - Địa chỉ: xã định liên huyện yên định tỉnh thanh hóa
   - Tel, Fax: 01662880833 ::: FaX
   - email: tung@.com.vn
   ================================

   <p></p><p></p><p><font size="3"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A- trại lợn rừng miền bắc - thanh h&oacute;a -</strong></font> <font size="3">A</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;k&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Tr&ecirc;n 3 năm kinh nghiệm nu&ocirc;i lợn rừng trại nu&ocirc;i cung cấp con giống c&aacute;c lứa tuổi theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng như sau:</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1/ lợn rừng rặt bắt trong rừng thuần chủng 100%</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (bảo h&agrave;nh sống khỏe&nbsp; sinh sản tốt)</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2/ lợn rừng giống sinh sản trong trại từ bố mẹ rừng rặt thuần chủng(việt nam)</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3/ lợn rừng giống lai việt - th&aacute;i t/l từ 5kg-20kg</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4/ lợn rừng n&aacute;i hậu bị t/l từ 20kg - 35kg</font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5/ lợn n&aacute;i mang bầu c&aacute;c th&aacute;ng tuổi</font></p><p><font size="3">&nbsp;-Tất cả đều c&oacute; giấy x&aacute;c nhận kiểm l&acirc;m - th&uacute; y - kỉ thuật nu&ocirc;i </font></p><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Địa điểm đ&aacute;ng tin cậy</h3><h3>&nbsp;<em>chi tiết gi&aacute; cả cụ thể sin li&ecirc;n hệ: anh T&ugrave;ng</em></h3><h3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thoại: 01662880833 .</h3>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...