Bán Lợn rừng Thái lan

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trung Văn
- Địa chỉ: Khu 8 Văn lang - Hạ Hòa - Phú Thọ
- Tel, Fax: ::: FaX 0983786417
- email: vannt_99@yahoo.com
================================

B&aacute;n Lợn rừng Th&aacute;i lan thuần chủng<br /> <br /> Trang trại lợn rừng của ch&uacute;ng t&ocirc;i hiện nay c&oacute; b&aacute;n c&aacute;c loại lợn rừng giống, lợn rừng thịt to nhỏ c&aacute;c loại...<br /> địa chỉ trang trại: khu 8 - x&atilde;: Văn lang - huyện: hạ h&ograve;a - tỉnh: Ph&uacute; thọ. (hỏi đến trang trại Lợn rừng của &Ocirc;ng b&agrave; T&acirc;m Trang. điện thoại li&ecirc;n hệ: - &Ocirc;ng T&acirc;m: 0982.563.881 - Anh Văn: 0983.786.417. <br />L&agrave; giống lợn rừng Th&aacute;i lan thuần chủng đ&atilde; được ti&ecirc;m ph&ograve;ng dịch, Lợn khỏe, ph&aacute;t triển tốt, sức đề kh&aacute;ng cao.<br /> <br /> vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ để biết gi&aacute;.<br /> <br /> Đến với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i Bạn sẽ được:<br /> - tư vấn miễn ph&iacute; kỹ thuật nu&ocirc;i, c&aacute;ch ph&ograve;ng bệnh, v&agrave; được cung cấp t&agrave;i liệu miễn ph&iacute;.<br /> - hỗ trợ kỹ thuật online: YM: vannt_99, skype: vannt_99, email: <a href="mailto:vannt_99@yahoo.com">vannt_99@yahoo.com</a>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH