• Bán lợn rừng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 6/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn Tiến Dũng
   - Địa chỉ: Thị trấn Lưu Vệ huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoa
   - Tel, Fax: 01657023839
   - email: lon rung thanh hoa @yahoo.com
   ================================

   <p><font color="#ff0000"><font size="4">&nbsp;&nbsp;<strong><font color="#000000">trang trại</font><font color="#000000"> LỢN RỪNG THANH HOA</font></strong></font></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong><em>Địa chỉ : thị trấn Lưu vệ, huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hoa</em></strong></font></p><p><font size="4">&nbsp;&nbsp;<strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Điện thoại : 01657023839</em></strong></font></p><p><strong><em><font size="4">Chuy&ecirc;n cung cấp lợn rừng giống, lợn rừng thương phẩm với số lượng lớn v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh .</font></em></strong></p><p><strong><em><font size="4">&nbsp;* Hiện nay trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu thu mua lợn rừng giống v&agrave; lợn rừng thương phẩm (loại từ 15kg trở xuống). Vậy qu&yacute; kh&aacute;ch v&agrave; b&agrave; con c&oacute; nhu cầu ti&ecirc;u thụ sản phẩm lợn rừng xin li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ v&agrave; số điện thoại tr&ecirc;n</font></em></strong></p><p><strong><em><font size="4" /></em></strong></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...