• BÁN LỒNG NUÔI BỒ CÂU

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 14/2/13

  1. chimbocauphap_bn Nhà nông nghiệp dư

   <span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><strong>K&iacute;nh ch&agrave;o to&agrave;n thể b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn!</strong></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><strong><br /> <br /> <span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">Hiện m&igrave;nh đang cung cấp&nbsp; bồ c&acirc;u giống v&agrave; để phục vụ b&agrave; con được tốt hơn th&igrave; b&ecirc;n m&igrave;nh c&ograve;n cung cấp loại lồng nu&ocirc;i tiện &iacute;ch được l&agrave;m bằng th&eacute;p với k&iacute;ch thước 45*50*100( lồng được nu&ocirc;i bồ c&acirc;u, g&agrave;, chim cảnh, chồn...) với v&aacute;ch ngăn ở giữa n&ecirc;n 1 lồng = 2 cặp, ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; m&aacute;ng&nbsp;uống v&agrave; m&aacute;ng ăn k&egrave;m theo. Do lồng ở dạng nắp gh&eacute;p n&ecirc;n rất thuận tiện khi vận chuyển, di chuyển thay đổi vị tr&iacute; nu&ocirc;i. Lồng nu&ocirc;i của ch&uacute;ng t&ocirc;i được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghiệp l&ecirc;n đạt được<span style="color: #ff0000"> chất</span> <span style="color: #ff0000">lượng tốt nhất, gi&aacute; cả cạnh tranh,</span> đ&aacute;p ứng được tất cả số lượng đơn đặt h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Cơ sở cung cấp lồng nu&ocirc;i c&oacute; vị tr&iacute; giao th&ocirc;ng thuận lợi( nằm dọc theo quốc lộ 18 nối liền c&aacute;c tỉnh H&agrave; Nội- Bắc Ninh-Hải Dương-Quảng Ninh), c&aacute;ch quốc lộ 1a=8km, c&aacute;ch quốc l&ocirc; 5=20km). <span style="color: #ff0000">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN</span>. Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo <span style="color: #ff0000">0979338769</span> hoặc </span></span><a target="_blank" href="mailto:anhsemainhodenem_p86@yahoo.co"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">chimbocauphap_bn@yahoo.co</span></span></a><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">m.vn<br /> </span></span> <h2><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: #ff0000">ch&uacute;ng t&ocirc;i cam đoan về gi&aacute; v&agrave; chất lượng l&agrave; tốt nhất hiện nay, b&agrave; con n&ecirc;n đi tham khảo thật kĩ trước khi quyết định mua con giống để c&oacute; được sự lựa chọn tốt nhất. Ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng linh hoạt, dịch vụ hậu m&atilde;i tốt nhất, c&oacute; h&oacute;a đơn VAT tiện dụng cho c&aacute;c tổ chức cơ quan.</span></strong></span></span></span></span></span></h2> <h2><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong>K&Iacute;NH CH&Uacute;C TO&Agrave;N THỂ B&Agrave; CON NĂM MỚI MƯA THUẬN GI&Oacute; HO&Agrave;, M&Ugrave;A M&Agrave;NG BỘI THU, CHĂN NU&Ocirc;I PH&Aacute;T T&Agrave;I.</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></h2> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: x-large"><strong>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</strong></span></span></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Như Phùng
   - Địa chỉ: Phù Lưu- Trung Nghĩa- Yên Phong- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 0979338769 - Fax:
   - email: chimbocauphap_bn@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...