• BÁN LỒNG NUÔI BỒ CÂU

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 19/3/13

  1. chimbocauphap_bn Nhà nông nghiệp dư

   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#FFFFFF" style="border-collapse: collapse"><tbody><tr> <td style="width: 100%"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 100%"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td align="right" class="titleLogged" style="width: 100%"><br /></td> </tr> <tr> <td class="top_detail_bg" colspan="4"><br /></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="width: 100%"> <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td>&nbsp;</td> <td align="left" style="width: 100%"><br /></td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> </tbody></table> </td> </tr> <tr> <td style="width: 100%; height: 5px"><br /></td> </tr> <tr> <td align="center" style="width: 100%"> <table width="99%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="border-collapse: collapse"> <tbody><tr> <td align="left" class="navItemMain" style="width: 100%"> <div align="center"> </div> <span style="font-size: xx-large"><span style="color: #ff0000"><strong>K&iacute;nh ch&agrave;o to&agrave;n thể b&agrave; con v&agrave; c&aacute;c bạn!</strong></span></span><span style="font-size: x-large"><br /> </span><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: #0000ff">Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm <span style="color: #ff0000">chuồng nu&ocirc;i gia cầm</span> với những ưu điểm vượt trội, được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; giải ph&aacute;p cho nh&agrave; n&ocirc;ng.</span></strong><span style="color: #0000ff"><strong> </strong></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><strong> <p class="MsoNormal"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">+ <strong>Chống rỉ s&eacute;t</strong>:</span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff"> chuồng nu&ocirc;i được l&agrave;m bằng th&eacute;p mạ kẽm.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">+ <strong>Khả năng chống chuột</strong>:</span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff"> khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c thanh kh&ocirc;ng qu&aacute; 1.5cm.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">+ <strong>Sử dụng đa năng</strong>:</span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff"> chuồng được d&ugrave;ng để nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u, thỏ, g&agrave;, vịt, ngan, ngỗng, chồn, chim trĩ&hellip;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">+ <strong>Tiết kiệm diện t&iacute;ch</strong>:</span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff"> chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể chồng l&ecirc;n th&agrave;nh nhiều tầng.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">+ <strong>Di chuyển dễ d&agrave;ng</strong>: </span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff">chuồng được nắp r&aacute;p l&ecirc;n từ 6 đến 7 tấm ri&ecirc;ng biệt.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: x-large">+ <strong>Gi&aacute; th&agrave;nh cạnh tranh</strong>:</span></span><span style="font-size: x-large"><span style="color: #0000ff"> do được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền c&ocirc;ng nghiệp với số lượng lớn.</span></span></p> </strong></span></span><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: medium"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">Cơ sở cung cấp lồng nu&ocirc;i c&oacute; vị tr&iacute; giao th&ocirc;ng thuận lợi( nằm dọc theo quốc lộ 18 nối liền c&aacute;c tỉnh H&agrave; Nội- Bắc Ninh-Hải Dương-Quảng Ninh), c&aacute;ch quốc lộ 1a=8km, c&aacute;ch quốc l&ocirc; 5=20km). <span style="color: #ff0000">HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN</span>. Vậy ai c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo <span style="color: #ff0000">0979338769</span> hoặc </span></span><a target="_blank" href="mailto:anhsemainhodenem_p86@yahoo.co"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">chimbocauphap_bn@yahoo.co</span></span></a><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">m.vn<br /> <h2><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + <span style="color: #ff0000">Tặng 01 chuyến du lịch Th&aacute;i Lan</span>( 1 người) cho c&aacute; nh&acirc;n hoặc tổ chức mua đạt 1000 cặp chim bồ c&acirc;u 2 th&aacute;ng tuổi/năm, 500 cặp đối với chim sinh sản/năm.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + <span style="color: #ff0000">Tặng 01 xe Honda Air Blade</span>( phi&ecirc;n bản cao cấp) cho kh&aacute;ch h&agrave;ng mua đạt 10 ngh&igrave;n lồng/năm, 15 ngh&igrave;n lồng/năm với c&aacute;c cửa h&agrave;ng đại l&yacute; trực thuộc.<br /> <span style="color: #ff00ff"><span style="font-size: xx-large">H&igrave;nh ảnh tr&ecirc;n l&agrave; h&igrave;nh ảnh thật của ch&uacute;ng t&ocirc;i, kh&ocirc;ng coppy sao ch&eacute;p</span></span></span></span></span></span></span></h2> </span><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><strong><span style="color: #ff0000">ch&uacute;ng t&ocirc;i cam đoan về gi&aacute; v&agrave; chất lượng l&agrave; tốt nhất hiện nay, b&agrave; con n&ecirc;n đi tham khảo thật kĩ trước khi quyết định mua con giống để c&oacute; được sự lựa chọn tốt nhất. Ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng linh hoạt, dịch vụ hậu m&atilde;i tốt nhất, c&oacute; h&oacute;a đơn VAT tiện dụng cho c&aacute;c tổ chức cơ quan.</span></strong></span></span></span></span></span></span> <h2><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: larger"><span style="font-size: medium"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: x-large"><span style="font-size: x-large"><span style="color: #ff0000"><span style="font-size: xx-large"><strong>K&Iacute;NH CH&Uacute;C TO&Agrave;N THỂ B&Agrave; CON NĂM MỚI MƯA THUẬN GI&Oacute; HO&Agrave;, M&Ugrave;A M&Agrave;NG BỘI THU, CHĂN NU&Ocirc;I PH&Aacute;T T&Agrave;I.</strong></span></span></span></span></span></span></span></span></h2> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="font-size: x-large"><strong>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</strong></span></span></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Như Phùng
   - Địa chỉ: Phù Lưu- Trung Nghĩa- Yên Phong- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 0979338769 - Fax:
   - email: chimbocauphap_bn@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  2. tanvietfarn

   tanvietfarn Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   95
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Nông dân
   Sao k cho giá và 1 số hình ảnh tham khảo?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...