• BÁN LƯƠN GIỐNG- LƯƠN THƯƠNG PHẨM TOÀN QUỐC

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 4/11/12

  1. ngocvinh74 Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp; &nbsp; HIỆN NAY&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">CƠ SỞ&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute;&nbsp;ĐẦY&nbsp;ĐỦ C&Aacute;C LOẠI LƯƠN&nbsp;THƯƠNG PHẨM&nbsp;; LƯƠN&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">SỐNG</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">,&nbsp;LƯƠN&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">THỊT</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">X&Agrave;O</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">, LƯƠN&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">THỊT</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;CH</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&Aacute;O</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;VỚI SỐ LƯỢNG LỚN</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;CUNG CẤP QUANH NĂM TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">.</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&Ograve;N VỚI LƯƠN GIỐNG&nbsp; HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; LOẠI&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">8</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">0-&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">200</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;CON/KG V&Agrave; NHẬN VẬN CHUYỂN TẬN NƠI NẾU B&Agrave; CON CẦN.</span></p><p class="MsoNormal" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO SỐ ĐT&nbsp;</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">:&nbsp;</span><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit; font-weight: inherit"><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma">01634432635</span></strong><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma" /></p><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Thành Phát
   - Địa chỉ: Nghệ An
   - Điện thoại: 01634432635 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...