BÁN LƯƠN GIỐNG- LƯƠN THƯƠNG PHẨM

#1
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">CƠ SỞ&nbsp;SẢN XUẤT CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute;&nbsp;ĐẦY&nbsp;ĐỦ C&Aacute;C LOẠI LƯƠN&nbsp;THƯƠNG PHẨM&nbsp;ĐỂ B&Aacute;N;. C&Oacute; LƯƠN </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">SỐNG</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">,&nbsp;LƯƠN </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">THỊT</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"> </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">X&Agrave;O</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">, LƯƠN </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">THỊT</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"> CH</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&Aacute;O</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"> VỚI SỐ LƯỢNG LỚN.</span> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&Ograve;N VỚI LƯƠN GIỐNG&nbsp; HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; LOẠI </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">8</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">0- </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">120</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"> CON/KG V&Agrave; NHẬN VẬN CHUYỂN TẬN NƠI NẾU B&Agrave; CON CẦN.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO SỐ ĐT </span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma">: </span><strong><span style="font-family: Tahoma">01634432635</span></strong><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thành Phát
- Địa chỉ: Diễn Châu - Nghệ An
- Điện thoại: 01634432635 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH