• bán mai vàng 0923888890

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 13/7/12

  1. numromdidong Nhà nông nghiệp dư

   &nbsp;bancầnc&acirc;nem xin ch&agrave;o c&aacute;c a/e. em cần b&aacute;n một số c&acirc;y mai v&agrave;ng nhưng mấy c&acirc;y kia nhỏ n&ecirc;n em kh&ocirc;ng c&oacute; đưa h&igrave;nh l&ecirc;n. c&acirc;y n&agrave;y độ tuổi khoảng 35 đến 40 tuổi. chiều cao khoảng 4m5, g&oacute;c khoảng 65 đến 70 cm. em chỉ mới đăng tin lần đầu n&ecirc;n cũng kh&ocirc;ng biết n&oacute;i g&igrave; nhiều. a/e n&agrave;o c&oacute; nh&atilde; &yacute; mua th&igrave; li&ecirc;n hệ với em qua sdt 0923888890. em t&ecirc;n c&ocirc;ng 22t [​IMG]<div>ở cao l&atilde;nh đồng th&aacute;p. [​IMG]</div><div>h&igrave;nh c&acirc;y mai n&egrave;.[​IMG]</div><div>[​IMG]</div><div>[​IMG]</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: vo thanh cong
   - Địa chỉ: cao lanh dong thap
   - Điện thoại: 0923888890 - Fax:
   - email: nhonguoi_yeu456@yhaoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...