Bán Mai vàng giá 600tr

#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none"><h2 class="posttitle icon"><img title="Mặc định" alt="Mặc định" src="http://agriviet.com/images/icons/icon1.png" border="0" /> </h2><div class="content"><div id="post_message_368654"><blockquote><p><font size="4"><font color="#cc0000">Vườn m&igrave;nh c&oacute; 2 c&acirc;y mai v&agrave;ng 5 c&aacute;nh giống nhau 100%</font> . <font color="#0000ff">t&agrave;n c&acirc;y lớn, h&igrave;nh giống như c&acirc;y th&ocirc;ng</font> ( <font style="background-color: #ffcc33">h&ograve;an t&ograve;an tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉnh sửa</font>). <font color="#66cc00">H&agrave;ng hiếm c&oacute; 1 ko 2 .chỉ c&oacute; 1cập duy nhất,</font> </font></p><p><font size="4">h&ograve;anh 1m , dường k&iacute;nh t&agrave;n 8m . cao 8m , 1 th&acirc;n, t&agrave;n ph&acirc;n bố đều.</font></p><p><font size="4">AE c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ <font color="#cc0000">Mr Tuấn 0906886605</font> </font></p><p><font size="4">Địa chỉ xem c&acirc;y: Ấp Phước Thạnh x&atilde; Tam Phước Huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh Tỉnh Bến Tre ( <font color="#ff0033">v&agrave;o ng&agrave;y chủ nhật h&agrave;ng tuần</font> ) AE th&ocirc;ng cảm vi bận đi l&agrave;m xa.chi tiếp AE n&agrave;o c&oacute; thiện ch&iacute; .</font></p><font size="4" /><font size="4"><p><font size="4"><br /></font></p></font></blockquote></div></div><br /><br />Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/122834-Ban-Mai-Khung-gia-600tr-1-cap-giong-nhau-100-#ixzz2EpcNAqRf">http://agriviet.com/home/threads/122834-Ban-Mai-Khung-gia-600tr-1-cap-giong-nhau-100-#ixzz2EpcNAqRf</a></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huỳn Thanh Tuấn
- Địa chỉ: 262/70 Phan Anh .Hiệp Tân. Tân Phú
- Điện thoại: 0906886605 - Fax:
- email: tuantuket@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH