• Bán Mật Ong nội

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 15/5/12

  1. conggiang Guest

   <p>ch&agrave;o c&aacute;c bạn </p><p><font size="2">gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; nu&ocirc;i loại ong mật (ong rừng thuần) sản phẩm mật thơm ngon nguy&ecirc;n chất,thu mật đ&uacute;ng ng&agrave;y tuổi của mật.Nếu bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu m&ugrave;a mật d&ugrave;ng bồi bổ sức khoẻ,l&agrave;m qu&agrave; cho người th&acirc;n th&igrave; đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ c&oacute; được sản mật nguy&ecirc;n chất đảm bảo uy tin chất lượng.c&aacute;c bạn c&oacute; thể đến tận gia đ&igrave;ng m&igrave;nh thăm quan v&agrave; c&ugrave;ng thu mật ong.gi&aacute; b&aacute;n lẻ từ 170 000 đến 200 000 ngh&igrave;n/l&iacute;t<br /></font></p><p><font size="2">C&aacute;c đại l&yacute; c&oacute; nhu cầu thu mua mật ong nội th&igrave; li&ecirc;n hệ theo số điện thoại 01683233375 gi&aacute; cả thoả thuận </font></p><p><font size="2">h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n chuyển tiền t&agrave;i khoản atm sau đ&oacute; h&agrave;ng sẽ gửi tới địa chỉ của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></p><p><font size="2">Ch&uacute;c c&aacute;c bạn sức khoẻ v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng. &nbsp;&nbsp;</font></p><p align="center"><font size="2">hay tin tưởng v&agrave;o chất lượng mật v&agrave; uy t&iacute;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i./</font></p><p align="center"><font size="2">ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i .</font><br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: bùi công khánh
   - Địa chỉ: Bảo yên Bảo hiệu Yên thuỷ Hoà Bình
   - Điện thoại: 01683233375 - Fax:
   - email: dongcongtinh@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...