Bán mật ong rừng nguyên chất 100% bao test

  • Thread starter c0thjen
  • Ngày gửi
C

c0thjen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Lâm
- Địa chỉ: Bình Thạnh
- Tel, Fax: 0933280188 ::: FaX
- email: trangsang2801@yahoo.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; font-family: Arial, Verdana, Tahoma; font-size: 12px"><h2><span style="font-family: 'Comic Sans MS'"><span style="color: #ff0000">M&igrave;nh đang c&oacute; số lượng lớn mật ong rừng nguy&ecirc;n chất, được lấy từ đồng b&agrave;i d&acirc;n tộc Ede tr&ecirc;n DakLak. H&agrave;ng đảm bảo chất lượng.&nbsp;<br />C&oacute; bạn n&agrave;o biết c&aacute;ch thử mật ong rừng ko?<br />C&oacute; rất nhiều c&aacute;ch thử như:&nbsp;<br />1. Nhỏ 1 giọt mật v&agrave;o quần n&oacute; sẻ chảy xuống m&agrave; ko d&iacute;nh v&agrave;o quần như nước đổ l&ecirc;n l&aacute; n&ocirc;m vậy<br />2. Nhỏ giọt mật l&ecirc;n tờ giấy thấm, giọt mật sẽ ko bị thấm nh&ograve;e ra ( mật dỏm sẽ bị thấm nh&ograve;e ra )<br />3. Nhỏ 1 giọt mật v&agrave;o ly thủy tinh, giọt mật sẽ ko nh&ograve;e ra.<br />......................&nbsp;<br />C&aacute;c bạn cứ qua xem mật ong v&agrave; thử tại chỗ nha!&nbsp;<br />Gi&aacute; sỉ l&agrave;: 250 ng&agrave;n/ 1 l&iacute;t ( 10 l&iacute;t trở l&ecirc;n l&agrave; ok )<br />Gi&aacute; b&aacute;n lẻ l&agrave;: 400 ng&agrave;n/ 1 l&iacute;t<br />Bạn n&agrave;o muốn mua h&agrave;ng th&igrave; li&ecirc;n hệ: 09.33.280188 gặp L&acirc;m nha!<br />Địa chỉ: Chợ Phan Văn Trị ( gần ng&atilde; tư Nơ Trang LOng v&agrave; Phan Văn Trị ) hướng về G&ograve; Vấp ak!</span></span></h2></span>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH