bán mật ong rừng

  • Thread starter conggiang
  • Ngày gửi
C

conggiang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: bùi công giang
- Địa chỉ: xóm bảo yên xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình
- Tel, Fax: 01683233375 hoặc 01667504856
- email: dongcongtinh@gmail.com
================================

<p>hiện tại gia đ&igrave;nh t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n mật ong rừng,ong nội (<font size="2">Apis cerana).Ong&nbsp; rừng được t&igrave;m kiếm v&agrave; bắt về nu&ocirc;i tại gia đ&igrave;nh c&oacute; chất lượng mất rất tốt,nếu ai c&oacute; nhu cầu mua mật th&igrave; xin li&ecirc;n hệ v&agrave;o số điện thoại 01667504856 </font></p><p><font size="2">qu&yacute; kh&aacute;ch hầng c&oacute; thể đến tận nơi thăm vườn ong của gia đ&igrave;nh</font></p><p><font size="2">gi&aacute; cả hợp l&yacute;:</font></p><p><font size="2">với gi&aacute; b&aacute;n 200 ngh&igrave;n/ l&iacute;t nếu mua nhiều được giảm gi&aacute;</font></p><p><font size="2">h&igrave;nh thức mua b&aacute;n chuyển khoản trước 50% ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gửi xe oto đến nơi gần qu&yacute; kh&aacute;ch nhất </font></p><p><font size="2">hoặc qu&yacute; kh&aacute;ch đến nơi mua sẽ được giảm gi&aacute; chỉ c&ograve;n 150 ngh&igrave;n/l&iacute;t</font></p><p>&nbsp;</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH