• Bán máy băm dăm, máy ép viên,băng tải, gầu tải...

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 28/3/12

  1. chetaoviet Guest

   <p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Dear Mr/Ms/Miss</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt gửi lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng đến Q&uacute;y kh&aacute;ch h&agrave;ng!</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;Với phương ch&acirc;m trở th&agrave;nh &ldquo;&nbsp;<strong><em>Ng&ocirc;i sao ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghệ chế tạo Việt Nam</em></strong>&rdquo;. Ban l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt đ&atilde; tập hợp được đội ngũ kỹ sư, chuy&ecirc;n gia c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh chế tạo d&acirc;y chuyền sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c, gia cầm, thuỷ hải sản, chế biến gỗ trong nước th&agrave;nh tập thể vững mạnh để chế tạo m&aacute;y m&oacute;c, d&acirc;y chuyền đủ sức cạnh tranh với c&aacute;c nước ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n thế giới.</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;Hiện tại C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt nhận thiết kế, chế tạo, lắp đặt chuyển giao c&ocirc;ng nghệ đến kh&aacute;ch h&agrave;ng c&aacute;c loại sản phẩm m&aacute;y m&oacute;c chất lượng cao với c&ocirc;ng suất từ 1-15 tấn/giờ.</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;K&iacute;nh mong Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quan t&acirc;m gh&eacute; thăm nh&agrave; m&aacute;y ch&uacute;ng t&ocirc;i để hiểu về sản phẩm v&agrave; con người Việt ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;&nbsp;Mọi th&ocirc;ng tin Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ:</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><strong><span style="font-size: 14pt">C&ocirc;ng ty Cổ phần chế tạo Việt</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><em><span style="font-size: 14pt">Th&ocirc;n Phương Quan &ndash; X&atilde; V&acirc;n C&ocirc;n &ndash; Ho&agrave;i Đức &ndash; H&agrave; Nội</span></em></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Vũ Đắc Tuấn</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Gi&aacute;m đốc</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Phone:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04.22 464 824</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Handphone: 0934.654 998</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Fax:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;04.33 990 826</span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em><u><span style="color: blue">chetaoviet@gmail.com</span></u></em></span></p><p class="MsoNormal" style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; text-align: -webkit-left; background-color: #fcf7f7"><span style="font-size: 14pt">Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em><u><span style="color: blue">www.chetaoviet.net</span></u></em></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty CP Chế Tạo Việt
   - Địa chỉ: Hoài Đức
   - Điện thoại: 04.224.64825 - Fax:
   - email: chetaoviet@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...