• bán máy cắt fi 16mm, 25mm, 32mm, 42mm

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 3/4/13

  1. kimnghiacompany Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: red">M&Aacute;Y CẮT CẮT, UỐN SẮT, DUỖI SẮT HIỆU DIAMOND &ndash; JAPAN </span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt; color: blue">C&ocirc;ng ty TNHH Kim Nghĩa</span><span style="font-size: 15pt"> <span style="color: blue">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại m&aacute;y Cắt Sắt thủy lực cầm tay, m&aacute;y để b&agrave;n v&agrave; c&aacute;c loại m&aacute;y Duỗi Sắt v&agrave; m&aacute;y Uốn Sắt hạng nặng, để b&agrave;n, Tất cả điều mang nh&atilde;n Hiệu Diamond được Sản Xuất tại Nhật Bản. Chất lượng đảm bảo &ndash; Bảo h&agrave;nh d&agrave;i hạng.</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt; color: blue">M&Aacute;Y CẮT SẮT </span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">M&Aacute;Y CẮT SẮT DC-16W&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br /> .Đường k&iacute;nh tối đa: 16mm<br /> .Tốc độ cắt: 2.5 gi&acirc;y.<br /> .Lực căn tối đa: 650N/mm2<br /> .Trọng lượng 8kg, k&iacute;ch thước: 260x270x115<br /> .Diamond &ndash; Japan</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0in"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">M&Aacute;Y CẮT SẮT DC-25X</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br /> .Đường k&iacute;nh tối đa: 25mm<br /> .Tốc độ cắt: 5gi&acirc;y.<br /> .Lực căn tối đa: 650N/mm2<br /> .Trọng lượng 22.5kg, k&iacute;ch thước: 515x150x250<br /> .Diamond - Japan<strong></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 0in"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">M&Aacute;Y CẮT SẮT DC-32WH</span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br /> .Đường k&iacute;nh tối đa: 32mm<br /> .Tốc độ cắt: 12gi&acirc;y.<br /> .Lực căn tối đa: 650N/mm2<br /> .Trọng lượng 35.8kg, k&iacute;ch thước: 591x180x272<br /> .Diamond - Japan<strong></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">M&Aacute;Y CẮT SẮT DC-25X( CŨ), CHẤT LƯỢNG 95% MỚI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br /> .Đường k&iacute;nh tối đa: 25mm<br /> .Tốc độ cắt: 5gi&acirc;y.<br /> .Lực căn tối đa: 650N/mm2<br /> .Trọng lượng 22.5kg, k&iacute;ch thước: 515x150x250<br /> .Diamond &ndash; Japan</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">M&Aacute;Y CẮT SẮT DC-20X( CŨ), CHẤT LƯỢNG 95% MỚI </span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><br /> .Đường k&iacute;nh tối đa: 20mm<br /> .Tốc độ cắt: 5gi&acirc;y.<br /> .Lực căn tối đa: 650N/mm2<br /> .Trọng lượng 11.5kg, k&iacute;ch thước: 515x150x250<br /> .Diamond &ndash; Japan</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt">Qu&iacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết r&otilde; chi tiết về c&aacute;c loại m&aacute;y cũng như gi&aacute; cả như sau: </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt; color: fuchsia">BICH VY &ndash; 0903103278</span><span style="font-size: 15pt"> (C&ocirc;ng ty TNHH Kim Nghĩa)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt">ẤP CH&Aacute;NH X&Atilde; LONG HIỆP HUYỆN BẾN LỨC TỈNH LONG AN</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt">ĐT: 072.3637030&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FAX: 072.3637010</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 15pt">&nbsp;</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Bích Vỹ
   - Địa chỉ: TP.HCM
   - Điện thoại: 0903103278 - Fax:
   - email: bichvy.kng@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...