• Bán máy chấm công giá rẻ, Lh 0986767306(Mr Đảng)

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 13/4/13

  1. vinastarvn Nhà nông nghiệp dư

   <p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #008000">C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINA<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: #ff0000">S</span>TAR&nbsp;</span></p><p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff9900">Đ/c&nbsp; : Số 18,L&ocirc; 10B,Đường Trung Y&ecirc;n 9A ,P. Trung H&ograve;a,Q.Cầu Giấy, HN</span></p><p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff9900">Tel&nbsp; : +84.4.3562 7997 &ndash;Fax:+84.4.3562&nbsp;7999</span></p><p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff9900">Kinh Doanh:098 6767 306</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #808000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối m&aacute;y văn ph&ograve;ng,với c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, uy t&iacute;n ,chất lượng</strong>&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #808000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Giao h&agrave;ng trong thời gian sớm nhất,v&agrave; nhanh nhất</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #808000">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px">Hotline hỗ trợ:0986 767 306</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #808000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Li&ecirc;n hệ trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh: từ8h s&aacute;ng đến 5h15&nbsp; chiều</strong></span></p><p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #808000">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px">Để thuận tiện xin vui l&ograve;ng truy cập&nbsp;</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #808000">www.Vinastar.vn</span></a>.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #808000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Sự Lựa Chọn Số 1 M&agrave; Kh&ocirc;ng Hề Tốn Thời Gian.</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana">&nbsp;</p><div id="10179" style="color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-5000aid-10179.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_10179_10179_10599.jpg" border="0" /></a></div><div style="color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana">&nbsp;</div><div style="color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-5000aid-10179.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK - 5000AID</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">4.365.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div></div><p style="margin: 0px 0px 10px; color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana">&nbsp;</p><div style="color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana"><div id="11484" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-6000-11484.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_11484_11484_12411.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-6000-11484.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t ra v&agrave;o VIRDI AC-6000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chuy&ecirc;n nghiệp d&agrave;nh cho chấm c&ocirc;ng - kiểm so&aacute;t an ninh sử dụng đồng thời V&acirc;n tay &amp; Thẻ &amp; Khu&ocirc;n mặt (Camera 1.3M Pixel - lưu trữ đến 12,500 ảnh) - Thiết kế độc đ&aacute;o với M&agrave;n h&igrave;nh Color TFT LCD 4.8&quot; TouchScreen cảm ứng cực kỳ sang trọng , dễ sử dụng, nắp trượt bảo vệ lăng k&iacute;nh - Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking)&nbsp;<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">19.600.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="94" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-3000tid-man-hinh-mau-94.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_94_94_59.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-3000tid-man-hinh-mau-94.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng Ronald Jack 3000TID (M&agrave;n h&igrave;nh m&agrave;u)</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Chấm c&ocirc;ng bằng dấu v&acirc;n tay &amp; thẻ cảm ứng. - Quản l&yacute; đến 1.800 dấu v&acirc;n tay v&agrave; thẻ cảm ứng. - Một người c&oacute; thể đăng k&yacute; 10 dấu v&acirc;n tay. - Sử dụng Chip xử l&yacute; Intel của Mỹ. - Dung lượng nhớ 80.000 IN/OUT (khi kh&ocirc;ng kết nối m&aacute;y t&iacute;nh) - T&iacute;ch hợp &acirc;m thanh. Password bảo vệ m&aacute;y. - Kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng RS-232/485, TCP/IP&nbsp;<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">3.800.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="18275" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-kingpower-kp-670a-18275.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18275_18275_19943.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-kingpower-kp-670a-18275.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng thẻ giấy KINGPOWER KP-670A</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">In b&uacute;a, in được 02 m&agrave;u rất n&eacute;t ( đỏ &amp; đen ) Pin lưu trữ điện hoạt động trong 48 giờ ( Pin sạc). Tự động chuyển cột v&agrave;o ra theo lịch l&agrave;m việc Chu&ocirc;ng b&aacute;o giờ b&ecirc;n trong m&aacute;y v&agrave; kết nối ra ngo&agrave;i nh&agrave; m&aacute;y ( 32 lần/ng&agrave;y ). Kết nối với chu&ocirc;ng reng ở xưởng In được 6 cột (Tương đương 3 ca).<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">5.700.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="18274" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-kingpower-kp-670-18274.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18274_18274_19942.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-kingpower-kp-670-18274.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng thẻ giấy KINGPOWER KP-670</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">In b&uacute;a, in được 02 m&agrave;u rất n&eacute;t ( đỏ &amp; đen ) Pin lưu trữ điện hoạt động trong 48 giờ ( Pin sạc). Tự động chuyển cột v&agrave;o ra theo lịch l&agrave;m việc Chu&ocirc;ng b&aacute;o giờ b&ecirc;n trong m&aacute;y v&agrave; kết nối ra ngo&agrave;i nh&agrave; m&aacute;y ( 32 lần/ng&agrave;y ). Kết nối với chu&ocirc;ng reng ở xưởng<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">5.700.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="18273" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-gigata-990n-18273.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18273_18273_19938.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-gigata-990n-18273.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng thẻ giấy GIGATA 990N</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y In kim, đầu in rất bền nhập từ Singapore Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 8 năm C&agrave;i đặt chu&ocirc;ng b&aacute;o giờ v&agrave;o, giờ ra, giờ tăng ca C&agrave;i đặt thay đổi m&agrave;u mực in khi đi l&agrave;m trễ hoặc về sớm. M&aacute;y in được 2 m&agrave;u đỏ &amp; đen In được 6 cột (3 ca l&agrave;m việc)<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">2.600.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="18272" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-gigata-990a-18272.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18272_18272_19937.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-giay-gigata-990a-18272.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng thẻ giấy GIGATA 990A</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">M&aacute;y In kim, đầu in rất bền nhập từ Singapore Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 8 năm C&agrave;i đặt chu&ocirc;ng b&aacute;o giờ v&agrave;o, giờ ra, giờ tăng ca C&agrave;i đặt thay đổi m&agrave;u mực in khi đi l&agrave;m trễ hoặc về sớm. M&aacute;y in được 2 m&agrave;u đỏ &amp; đen In được 6 cột (3 ca l&agrave;m việc)<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">2.550.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="18271" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-khuon-mat-va-the-ronald-jack-vf-300-18271.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_18271_18271_19936.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-khuon-mat-va-the-ronald-jack-vf-300-18271.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng khu&ocirc;n mặt v&agrave; thẻ RONALD JACK VF 300</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chấm c&ocirc;ng bằng khu&ocirc;n mặt v&agrave; thẻ cảm ứng. - Quản l&yacute; đến 200 khu&ocirc;n mặt &amp; 10.000 Thẻ - Sử dụng Chip xử l&yacute; Intel rất nhanh của Mỹ - Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT(khi kh&ocirc;ng kết nối m&aacute;y t&iacute;nh) - M&agrave;n h&igrave;nh cảm ứng cựa nhạy 3 in - Kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh qua cổng RS &ndash; 232/485, TCP/IP, USB - Lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">5.890.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="17843" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-gigata-779-17843.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_17843_17843_19433.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-gigata-779-17843.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng V&acirc;n Tay+ Thẻ cảm ứng GIGATA 779</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chấm c&ocirc;ng bằng dấu v&acirc;n tay với m&agrave;n h&igrave;nh m&agrave;u tuyệt đẹp. - Quản l&yacute; đến 3.000 dấu v&acirc;n tay&amp; 3000 Thẻ cảm ứng + Password - Một người c&oacute; thể đăng k&yacute; 10 dấu v&acirc;n tay &amp; password<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">4.500.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="11514" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-proximity-virdi-ac-1000-11514.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_11514_11514_12441.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-the-proximity-virdi-ac-1000-11514.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng thẻ proximity Virdi AC-1000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chuy&ecirc;n nghiệp d&agrave;nh cho chấm c&ocirc;ng - kiểm so&aacute;t an ninh sử dụng Thẻ - Thiết kế độc đ&aacute;o , sang trọng , dễ sử dụng - Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (Networking) - 32bit RISC CPU, 8MB DDR SDRAM, 2MB FLASH - Bộ nhớ trong quản l&yacute; 15,000 user - Lưu trữ 17,000 giao dịch khi Off-Line - Phần mềm kiểm so&aacute;t + chấm c&ocirc;ng chuy&ecirc;n nghiệp Tiếng Anh / Tiếng Việt - Khả năng kết nối với phần mềm th&ocirc;ng qua Ethernet 10/100MbTCP/IP built-in - Hỗ trợ kết nối RS232, RS485 với thiết bị ngoại vi - Hỗ trợ kết nối Wiegand 26/34 Output kết nối với hệ thống access control kh&aacute;c - Hỗ trợ Wiegand Input d&ugrave;ng cho t&iacute;nh năng Anti Pass Back<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">8.500.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="11508" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-2100-11508.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_11508_11508_12435.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-2100-11508.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t ra v&agrave;o VIRDI AC-2100</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chuy&ecirc;n nghiệp d&agrave;nh cho chấm c&ocirc;ng - kiểm so&aacute;t an ninh sử dụng đồng thời V&acirc;n tay &amp; Thẻ - Thiết kế độc đ&aacute;o , sang trọng , dễ sử dụng - Chuẩn IPX3 (WeatherProof) - Hoạt động độc lập (stand-alone) hoặc kết nối PC (<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">11.500.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="11505" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-4000-11505.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_11505_11505_12432.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-4000-11505.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&agrave; kiểm so&aacute;t ra v&agrave;o VIRDI AC-4000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chuy&ecirc;n nghiệp d&agrave;nh cho chấm c&ocirc;ng - kiểm so&aacute;t an ninh sử dụng đồng thời V&acirc;n tay &amp; Thẻ &amp; Password - Thiết kế độc đ&aacute;o , tinh xảo , dễ sử dụng - 32bit RISC CPU, 8MB DDR SDRAM, 32MB FLASH - T&iacute;nh năng Proximity cho ph&eacute;p bật s&aacute;ng m&agrave;n h&igrave;nh khi c&oacute; người đến gần&nbsp;<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">14.500.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="11470" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-5000-korea-11470.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_11470_11470_12397.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-va-kiem-soat-ra-vao-virdi-ac-5000-korea-11470.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay v&agrave; kiểm so&aacute;t ra v&agrave;o VIRDI AC-5000 (KOREA)</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chuy&ecirc;n nghiệp d&agrave;nh cho chấm c&ocirc;ng - kiểm so&aacute;t an ninh sử dụng đồng thời V&acirc;n tay &amp; Thẻ &amp; Password - Thiết kế độc đ&aacute;o với B&agrave;n ph&iacute;m cảm ứng + M&agrave;n h&igrave;nh m&agrave;u TFT LCD 2.8&quot;, cực kỳ sang trọng, dễ sử dụng. - Chuẩn IP 65 (c&oacute; thể lắp ngo&agrave;i trời) - 32bit RISC 400MHz CPU, 32MB SDRAM, 32MB FLASH&nbsp;<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">17.350.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="8878" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-chup-hinh-teco-bio-100-8878.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_8878_8878_7777.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-chup-hinh-teco-bio-100-8878.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay + Chụp h&igrave;nh TECO BIO 100</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Chấm c&ocirc;ng bằng dấu v&acirc;n tay + thẻ cảm ứng - Quản l&yacute; đến 6.000 dấu v&acirc;n tay + Thẻ + 10,000 h&igrave;nh chụp - Sử dụng Chip xử l&yacute; Intel của Mỹ mới nhất năm 2012 - Sử dụng Sensor thế hệ mới chống trầy, chống m&agrave;i m&ograve;n . - Dung lượng nhớ 300.000 IN/OUT(khi kh&ocirc;ng kết nối m&aacute;y t&iacute;nh) - B&agrave;n ph&iacute;m : Cảm ứng đa điểm, thiết kế đẹp , trang nh&atilde; - T&iacute;ch hợp &acirc;m thanh. Chu&ocirc;ng b&aacute;o giờ v&agrave;o, ra, tăng ca&hellip;. - Kết nối với m&aacute;y t&iacute;nh qua RS&ndash; 232/485, TCP/IP + USB ,Wifi<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">6.935.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="6380" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-granding-q2-6380.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_6380_6380_7774.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-the-cam-ung-granding-q2-6380.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay &amp; thẻ cảm ứng GRANDING Q2</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Kiểu ứng dụng: V&acirc;n tay v&agrave; thẻ cảm ứng - Chip xử l&yacute;: Chip Intel (Mỹ) 64 bit: - Dung lượng bộ nhớ: 2200 v&acirc;n tay - Dung lượng chấm c&ocirc;ng: 80 000 lần - M&agrave;n h&igrave;nh hiển thị - M&agrave;n h&igrave;nh LCD 4 d&ograve;ng, 16 k&iacute; tự /d&ograve;ng - B&agrave;n ph&iacute;m : 16 ph&iacute;m số - Đ&egrave;n hiệu: LED 2 m&agrave;u: Xanh v&agrave; đỏ - Kết nối với m&aacute;y vi t&iacute;nh: RS232/RS485 &ndash; TCP/IP ( RJ-45)<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">5.600.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="6379" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-x628-van-taythe-tu-6379.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_6379_6379_7775.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-x628-van-taythe-tu-6379.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK X628 (V&acirc;n tay+Thẻ từ)</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Kiểu ứng dụng: V&acirc;n tay + Thẻ cảm ứng - Dung lượng: 2800 v&acirc;n tay + 2800 thẻ cảm ứng - Ghi nhận 80000 - 120000 giao dịch - Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP, USB<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">3.250.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="6378" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronaldjack-x628-van-taythe-tuusb-6378.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_6378_6378_7776.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronaldjack-x628-van-taythe-tuusb-6378.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALDJACK X628 (V&acirc;n tay+Thẻ từ+USB)</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">- Kiểu ứng dụng: V&acirc;n tay + Thẻ cảm ứng + cổng USB - Dung lượng: 2800 v&acirc;n tay + 2800 thẻ cảm ứng - Giao tiếp với PC: RS232, RS485, TCP/IP - Nguồn sử dụng: 5V DC<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">3.650.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="6376" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-x628cid-6376.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_6376_6376_5838.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-ronald-jack-x628cid-6376.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK X628C+ID</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">T&iacute;nh năng: - T&iacute;ch hợp nhiều dấu v&acirc;n tay &amp; thẻ cảm ứng - C&ocirc;ng suất chứa 3.000 dấu v&acirc;n tay &amp; 3000 Thẻ cảm ứng &amp;Password + lấy dữ liệu nhanh qua cổng USB - Sử dụng Chip xử l&yacute; Intel của Mỹ - M&agrave;n h&igrave;nh m&agrave;u TFT, 65.000 m&agrave;u - Đầu đọc chống trầy xước, chống m&agrave;i m&ograve;n - Tốc độ xử l&yacute; nhanh - Dung lượng bộ nhớ lưu trữ 100.000 lần chấm c&ocirc;ng - Ph&aacute;t ra giọng n&oacute;i bằng ng&ocirc;n ngữ: Tiếng Anh &amp; Tiếng Việt<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">3.660.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="6345" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta-u300-id-6345.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_6345_6345_5833.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-silicon-fta-u300-id-6345.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay Silicon FTA-U300 + ID</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">4.000.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="6337" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-va-khuon-mat-iclock-2000-6337.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_6337_6337_5828.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-van-tay-va-khuon-mat-iclock-2000-6337.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay v&agrave; khu&ocirc;n mặt iClock 2000</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 Th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">4.180.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="3903" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-nhan-dang-khuon-mat-iface-302-3903.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_3903_3903_3175.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-nhan-dang-khuon-mat-iface-302-3903.html">M&aacute;y Chấm C&ocirc;ng Nhận dạng khu&ocirc;n mặt iFace 302</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">Quản l&yacute; đến 3.000 dấu v&acirc;n tay &amp; 700 khu&ocirc;n mặt - Tốc độ xử l&yacute; nhanh - Một người c&oacute; thể đăng k&yacute; từ 1 đến 10 dấu v&acirc;n tay &amp; 1 khu&ocirc;n mặt - Dung lượng nhớ 100.000 IN/OUT. - T&iacute;ch hợp &acirc;m thanh. Chip xử l&iacute; Intel của Mỹ<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">12.540.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="3902" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-khuon-mat-the-mita-007-3902.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_3902_3902_3162.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/may-cham-cong-khuon-mat-the-mita-007-3902.html">M&aacute;y chấm c&ocirc;ng Khu&ocirc;n mặt &amp; Thẻ MITA 007</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>12 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;ng sản xuất MITA Kiểu m&aacute;y Chấm c&ocirc;ng bằng khu&ocirc;n mặt Số lần ghi giao dịch 99&nbsp;<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">7.350.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="142" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/the-tu-may-cham-cong-142.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_142_142_187.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/the-tu-may-cham-cong-142.html">Thẻ từ m&aacute;y chấm c&ocirc;ng</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>1 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Thẻ từ m&aacute;y chấm c&ocirc;ng&nbsp;</strong><br />Loại thẻ: Trắng D&ugrave;ng cho tất cả c&aacute;c loại m&aacute;y chấm c&ocirc;ng thẻ từ<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">18.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div id="134" style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/pin-luu-dien-cho-may-cham-cong-van-tay-cam-ung-134.html"><img title="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" alt="Ph&acirc;n phối m&aacute;y chấm c&ocirc;ng, M&aacute;y chấm c&ocirc;ng RONALD JACK 5000AID" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px" src="http://vinastar.vn/media/product/120_134_134_195.jpg" border="0" /></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/pin-luu-dien-cho-may-cham-cong-van-tay-cam-ung-134.html">Pin lưu điện cho m&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay, cảm ứng</a></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh :&nbsp;</strong>0 th&aacute;ng</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Pin lưu điện cho m&aacute;y chấm c&ocirc;ng v&acirc;n tay, cảm ứng&nbsp;</strong><br />$0- UPS lưu điện chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho m&aacute;y chấm c&ocirc;ng $0$0- Thời gian chấm c&ocirc;ng khi c&uacute;p điện từ 2 đến 4 giờ $0$0- Thời gian sạc 4 giờ sẽ đầy pin, Pin lithium...<br /><br /></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px"><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">1.000.000 VND</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px">[ Gi&aacute; đ&atilde; c&oacute; VAT ]</div><div style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; clear: both">&nbsp;</div></div><div style="color: #404040; font-size: 12px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; clear: both; font-family: Arial, Tahoma, Verdana">&nbsp;<p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: large; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để giao h&agrave;ng tận nơi!!!</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Mọi chi tiết đặt h&agrave;ng &amp; tư vấn về sản phẩm h&atilde;y li&ecirc;n hệ trực tiếp đến C&ocirc;ng ty Ch&uacute;ng t&ocirc;i</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Đại Diện Kinh doanh</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Mr Đảng</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">[Hotline] :&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large">0986 767 306</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff0000"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Email: nguyendang@vinastar.vn</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #ff9900"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">++++++++++++++++++++++++</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">C&Ocirc;NG TY CP CHUYỂN GIAO C&Ocirc;NG NGHỆ VINASTAR</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">[VPGD]&nbsp;: 18,L&ocirc; 10B ,Đường Trung Y&ecirc;n 9A,Trung H&ograve;a,Q.&nbsp;Cầu Giấy -&nbsp;H&agrave; Nội</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">[Tel] :&nbsp;(04) 35627997&nbsp;[Fax] :&nbsp;(04) 3562 7999</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">[Web] :&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #034b8a; text-decoration: none; outline-style: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-size: inherit" href="http://vinastar.vn/"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: inherit; color: #0000ff">http://vinastar.vn/</span></a></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">CHẤT LƯỢNG BẢO H&Agrave;NH &amp; DỊCH VỤ KH&Aacute;CH H&Agrave;NG LU&Ocirc;N ĐẢM BẢO!</strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit; color: #0000ff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">VINASTAR&nbsp;rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong></span></p></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: vinastarvn
   - Địa chỉ: Số 18 Lô 10B, Trung Yên 9A, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN
   - Điện thoại: 0986767306 - Fax: 0986767306
   - email: nguyendang@vinastar.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...