BÁN MÁY ÉP GẠCH TERAZZO

  • Thread starter xuandieunguyen
  • Ngày gửi
X

xuandieunguyen

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH PHÚ AN HUY
- Địa chỉ: 407 TTH21,P.TÂN THỚI HIỆP, Q.12, TPHCM
- Tel, Fax: 08.62566788 ::: FaX 08.62566788
- email: phuanhuycoltd@gmail.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>C&Ocirc;NG TY TNHH</strong><strong> PH&Uacute; AN HUY<br /></strong></font><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><em>407 TTH21 - P. T&acirc;n Thới Hiệp - Quận12 - Tp.HCM</em></strong><em><br /></em></font></font><strong><em><font size="3"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hotline: 0985 583 641&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 08. 62566788<br /></font></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">Email: phuanhuycoltd@gmail.com&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;MST:0305 956135<br /></font></em></strong><p class="MsoNormal"><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>Website : www.phuanhuy.com ; </strong></font></font></p><font size="3"><font face="Times New Roman"><strong><span /></strong></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">C&ocirc;ng Ty PH&Uacute; AN HUY rất h&acirc;n hạnh đựơc giới thiệu với Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng m&aacute;y &eacute;p gạch block, m&aacute;y &eacute;p gạch terrazzo<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Giải ph&aacute;p cho thời kỳ b&ugrave;ng nổ x&acirc;y dựng GẠCH BLOCK- GẠCH TERRAZO<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&aacute;y được sản xuất tại Việt Nam với c&ocirc;ng nghệ của nước ngo&agrave;i<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Với c&ocirc;ng nghệ hiện đại gi&aacute; c&atilde; hợp l&yacute; ph&ugrave; hợp với mức đầu tư của Qu&yacute; C&ocirc;ng Ty<br /></font></font></strong><p>&nbsp;</p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH