• Bán máy phát điện Biogas

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 15/10/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Văn Khải
   - Địa chỉ: 10/7 đường, kp1, p. Linh Tây, q. Thủ Đức, tp HCM
   - Tel, Fax: 0909679777 ::: FaX 0837205995
   - email: khai.apo@gmail.com
   ================================

   <p class="MsoNormal"><font color="#16387c" face="Arial" size="2">B&aacute;n c&aacute;c loại m&aacute;y ph&aacute;t&nbsp;điện Biogas: M&aacute;y mới 100%, m&aacute;y second hand</font></p><p class="MsoNormal"><font color="#16387c" face="Arial" size="2"><span /></font></p><p class="MsoNormal"><strong><u><font color="#16387c" face="Arial" size="2"><span /></font></u></strong></p><strong><u><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: </font></u></strong><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Mr Trần Văn Khải (Cty APO).</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Điện thoại: 0909. 679 777</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Email: <a href="http://www.quangcaosanpham.com/redirector.php?url=mailto:khai.atc@gmail.com" target="_blank"><font color="#0909ae">khai.atc@gmail.com</font></a> , </font><u><font color="#0909ae" face="Arial" size="2"><a href="mailto:khai.apo@gmail.com">khai.apo@gmail.com</a></font></u><font color="#16387c" face="Arial" size="2"> </font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">-</font><font color="#16387c" face="Times New Roman" size="1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font color="#16387c" face="Arial" size="2">Fax: 083. 7205995</font><font color="#16387c" face="Arial" size="1"><br /></font>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...