• bán men vi sinh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 25/12/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <div>Hiện b&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản xuất được <span style="font-weight: bold">bacillus subtilis</span> nguy&ecirc;n liệu h&agrave;m lượng vi khuẩn cao, gi&aacute; cả cạnh tranh chất lượng tốt. (<span style="font-weight: bold">150k/1kg nồng độ 1 tỷ CFU/g, 700k/1kg nồng độ 5 tỷ CFU/g</span> )<br /> </div><div>&nbsp; <br /></div> <div>Sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo độ an to&agrave;n cao, chất lượng tốt, hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng ngừng mở rộng thị trường ở c&aacute;c tỉnh miền nam, muốn hợp t&aacute;c với c&aacute;c đại l&yacute; khắp cả nước.</div> <div><br /></div> <div>Ch&uacute;ng t&ocirc;i hoạt động dựa tr&ecirc;n phương ch&acirc;m uy t&iacute;n chất lượng hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i,c&ugrave;ng nhau ph&aacute;t triển.</div> <div>Hiện c&aacute;c mặt h&agrave;ng xử l&yacute; nước trong nu&ocirc;i trồng thủy sản rất tr&ocirc;i nổi,l&agrave;m b&agrave; con hoan mang,c&aacute;c sản phẩm xuất xứ nước ngo&agrave;i gi&aacute; cả cao,trong khi đ&oacute; trong&nbsp; khi đ&oacute; chủng bacillus subtilis l&agrave; một lựa chọn ho&agrave;n hảo cần được sử dụng.<br /></div> <div>&nbsp;</div> Tr&acirc;n trọng!

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: phùng xuân lê
   - Địa chỉ: hà nội
   - Điện thoại: 0944329909 - Fax:
   - email: phungxuanle@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...