Bán meo nấm các loại số lượng lớn

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 22pt; color: red">B&aacute;n meo nấm c&aacute;c loại số lượng lớn</span></p> <p class="MsoNormal"><br /> Do nhu cầu nấm ăn v&agrave; nấm dược liệu ng&agrave;y c&agrave;ng cao để đ&aacute;p ứng thị trường Cơ sở Nấm Minh Phương ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đầu tư sản xuất meo giống với số lượng lớn để cung cấp cho thị trường c&aacute;c chuẩn loại giống nấm như sau :<br /> <strong>Nấm rơm</strong> : meo trấu ,meo rơm <br /> <strong>Nấm b&agrave;o ngư (trắng ,x&aacute;m)</strong> : meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a <br /> <strong>Nấm b&agrave;o ngư (Nhật )</strong> : meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a <br /> <strong>Nấm Linh Chi</strong> : meo cọng m&igrave; <br /> <strong>Nấm m&egrave;o</strong> (trắng , đen ) meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a<br /> <strong>Nấm m&egrave;o</strong> (Đ&agrave;i Loan)meo cọng m&igrave; , meo l&uacute;a <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></p> <p class="MsoNormal">c&aacute;c loại meo nấm kh&aacute;c sẽ cung cấp khi c&oacute; y&ecirc;u cầu đặt h&agrave;ng .<br /> Ph&ocirc;i giống gốc được lấy từ trung t&acirc;m c&ocirc;ng nghệ sinh học TPHCM , năng suất cao ,sạch bệnh <br /> Cung cấp bịch nilon v&agrave; n&uacute;t cổ bịch ph&ocirc;i v&agrave; ph&ocirc;i nấm <br /> Nhận cung cấp số lượng lớn cho c&aacute;c tỉnh miền trung, đ&ocirc;ng nam bộ, miền t&acirc;y <br /> Đơn vị hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua meo xin li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute; cả .</p> <p class="MsoNormal"><br /> <span style="font-size: 16pt; color: blue">Nấm Minh Phương <br /> Trụ sở G6 Khu D&acirc;n cư Vĩnh Lộc,Phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a B, Quận B&igrave;nh T&acirc;n,Tp hcm <br /> DT: 0913818911 (Anh L&acirc;m ) <br /> email : <a href="mailto:meonamminhphuong@gmail.com">meonamminhphuong@gmail.com</a></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">B&aacute;n Nấm Linh chi đỏ chất lượng cao gi&aacute; gốc.</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 22pt; color: red">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal">Do nhu cầu nấm dược liệu ng&agrave;y c&agrave;ng cao để đ&aacute;p ứng thị trường Cơ sở Nấm Minh Phương ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; đầu tư sản xuất nấm linh chi đỏ chất lượng cao , sạch, trang trại tại TPHCM </p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: red">Gi&aacute; B&aacute;n :</span></p> <p class="MsoNormal">Nấm Linh Chi đỏ nguy&ecirc;n tai : 350ng&agrave;n /1kg </p> <p class="MsoNormal">Nấm Linh chi đỏ th&aacute;i l&aacute;t : 370ng&agrave;n /1kg </p> <p class="MsoNormal">Bột Nấm Linh chi đỏ : 400ng&agrave;n /1kg</p> <p class="MsoNormal">C&ocirc;ng ty sẽ giao h&agrave;ng tận nơi trong TPHCM v&agrave; ưu đ&atilde;i gi&aacute; cho kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng tr&ecirc;n 10kg .</p> <p class="MsoNormal">Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng lớn xin li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất .</p> <p class="MsoNormal">Bảng dược t&iacute;nh của tinh chất tr&iacute;ch từ nấm Linh Chi:</p> <p class="MsoNormal">* Giải độc rượu bia rất tốt&nbsp; (30-1h sau khi uống nấm linh chi)</p> <p class="MsoNormal">* L&agrave;m đẹp da ở phụ nữ gi&uacute;p lấy lại sức sống cho l&agrave;n da</p> <p class="MsoNormal">* L&agrave;m giảm huyết &aacute;p.<br /> * Trị đau nhức.<br /> * Chống dị ứng.<br /> * Ph&ograve;ng ngừa vi&ecirc;m cuống phổi.<br /> * Kh&aacute;ng vi&ecirc;m.<br /> * Kh&aacute;ng khuẩn, chẳng hạn như vi khuẩn staphylococca, streptococci, bacillus pneumoniae. (C&oacute; thể do t&iacute;nh tăng cường hoạt động của hệ thống miễn dịch.)<br /> * Kh&aacute;ng độc tố, nhờ v&agrave;o t&iacute;nh đ&agrave;o thải đuợc gốc tự do.<br /> * Chống ung thư.<br /> * Kh&aacute;ng si&ecirc;u vi.<br /> * Trợ tim, l&agrave;m hạ cholesterol, l&agrave;m giảm xơ cứng th&agrave;nh động mạch.<br /> * Gi&uacute;p thư gi&atilde;n thần kinh, l&agrave;m giảm ảnh hưởng của caffeine v&agrave; l&agrave;m thư gi&atilde;n bắp thịt.<br /> * Long đ&agrave;m (nghi&ecirc;n cứu ở chuột).<br /> * Chống HIV.<br /> * L&agrave;m tăng cường hoạt động của nang thượng thận.</p> <p class="MsoNormal">Đơn vị hoặc c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để biết th&ocirc;ng tin v&agrave; gi&aacute; cả .</p> <p class="MsoNormal"><em><strong><span style="font-size: 20pt; color: red">C&aacute;ch n&agrave;y phổ biến nhất dạng th&aacute;i l&aacute;t để d&ugrave;ng</span></strong></em></p> <p class="MsoNormal"><strong>1.</strong> 50g Linh chi d&ugrave;ng được cho 10 người. Cho 50g Linh chi v&agrave;o ấm đun c&ugrave;ng với 1.000cc nước, đun khoảng 2~3 ph&uacute;t rồi tắt lửa. Để ng&acirc;m như vậy trong v&ograve;ng 5 ph&uacute;t rồi đun tiếp khoảng 30 ph&uacute;t bằng lửa nhỏ. Đun đến khi nước cạn c&ograve;n khoảng 800cc th&igrave; ta được nước đầu ti&ecirc;n.<br /> <strong>2.</strong> Đun nước 2 v&agrave; nước 3: Sau khi được nước đầu lấy l&aacute;t Linh chi ra d&ugrave;ng k&eacute;o cắt nhỏ (khoảng 1cm) rồi đổ nước v&agrave;o đun như khi lấy nước đầu. Đổ lẫn nước đầu nước 2 v&agrave; nước 3 để được 2.400cc nước linh chi rồi cho v&agrave;o b&igrave;nh v&agrave; bảo quản trong tủ lạnh.<br /> <strong>3.</strong> C&aacute;ch d&ugrave;ng: Một ng&agrave;y 240cc chia th&agrave;nh 80~120cc d&ugrave;ng l&agrave;m 2~3 lần.<br /> <strong>4.</strong> Sau khi được nước 3 lấy b&atilde; Linh chi phơi kh&ocirc; đun lấy nước 4 hoặc d&ugrave;ng để tắm, rất tốt cho da v&agrave; t&oacute;c.</p> <p style="margin-top: 0.2in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.2in; margin-left: 0in"><strong><span style="font-size: 13.5pt">Nghiền th&agrave;nh bột:</span></strong><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>(Linh chi rất kh&oacute; nghiền v&igrave; sẽ b&ocirc;ng l&ecirc;n)<br /> Cho v&agrave;o t&aacute;ch h&atilde;m bằng nước thật s&ocirc;i trong 5 ph&uacute;t sau đ&oacute; uống hết cả b&atilde;.<br /> C&oacute; thể l&agrave;m người d&ugrave;ng hơi kh&oacute; chịu v&igrave; sự kh&ocirc;ng tan của n&oacute;, nhưng đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch d&ugrave;ng tốt nhất theo khuyến c&aacute;o của c&aacute;c nh&agrave; khoa học</p> <p style="margin-top: 0.2in; margin-right: 0in; margin-bottom: 0.2in; margin-left: 0in"><strong><em>Ch&uacute; &yacute; th&ecirc;m:</em></strong></p> <ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="margin-top: 2.4pt; margin-bottom: 2.4pt">Nấm Linh Chi được d&ugrave;ng tốt nhất v&agrave;o buổi s&aacute;ng l&uacute;c bụng đ&oacute;i. Uống nhiều nước l&agrave;m tăng c&ocirc;ng hiệu của nấm Linh Chi v&igrave; gi&uacute;p cơ thể thải ra những chất độc.</li> </ul> <ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="margin-top: 2.4pt; margin-bottom: 2.4pt">Vitamin C cũng được khuy&ecirc;n n&ecirc;n d&ugrave;ng chung với nấm Linh Chi v&igrave; n&oacute; gi&uacute;p cơ thể hấp thu mạnh hơn những dược chất hảo hạng c&oacute; trong Linh Chi. C&aacute;c nghi&ecirc;n cứu cho thấy sinh tố C biến polysaccarides phức tạp th&agrave;nh những th&agrave;nh phần nhỏ hơn, l&agrave;m cho cơ thể hấp thụ dễ d&agrave;ng hơn.</li> </ul> <ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="margin-top: 2.4pt; margin-bottom: 2.4pt">Linh chi c&oacute; vị đắng n&ecirc;n khi đun c&oacute; thể cho th&ecirc;m cam thảo hoặc t&aacute;o t&agrave;u sẽ dễ uống hơn.</li> </ul> <p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span><span style="font-size: 16pt"></span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt; color: blue"><br /> Nấm Minh Phương <br /> Trụ sở G6 Khu D&acirc;n cư Vĩnh Lộc,Phường B&igrave;nh Hưng H&ograve;a B, Quận B&igrave;nh T&acirc;n,Tp hcm <br /> DT: 0913818911 (Anh L&acirc;m ) <br /> email : meonamminhphuong@gmail.com</span></strong></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh lâm
- Địa chỉ: G6 Khu Dân cư Vĩnh Lộc,Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân,Tp hcm
- Điện thoại: 0913818911 - Fax:
- email: meonamminhphuong@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH