Bán mực khô rẻ nhất Hà Nội

  • Thread starter thai.maharaja
  • Ngày gửi
T

thai.maharaja

Guest
#1
<div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; text-align: justify"><span style="font-family: tahoma; line-height: 27px; font-size: large">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp b&aacute;n bu&ocirc;n, b&aacute;n lẻ c&aacute;c sản phẩm: Mực kh&ocirc;, c&aacute; chỉ v&agrave;ng, cafe bu&ocirc;n m&ecirc; thuột, dừa xi&ecirc;m bến tre, bưởi da xanh, bưởi năm roi, gi&ograve; chả ước lễ, rượu dừa bến tre.... cho c&aacute;c đối t&aacute;c l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn.</span></div><div style="font-size: 12px; font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; width: 705px; overflow: hidden; text-align: justify"><br /><span style="font-family: tahoma; line-height: 27px; font-size: large">Đối t&aacute;c c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: 0979768118 - mail: vuduc182@gmail.com để được sở hữu sản phẩm ngon - rẻ - chất lượng v&agrave; được phụ vụ tận nh&agrave;.</span><br /><br /><span style="font-family: tahoma; line-height: 27px; font-size: large">Truy cập: website:&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; font-style: italic; text-decoration: underline">banduaxiem.com</span>&nbsp;để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết về sản phẩm.</span></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn thái
- Địa chỉ: cổng làng Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0973533136 - Fax:
- email: thaihoangnv@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH