• Ban mun Cua

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 6/5/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. Gjang Anh_ub Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Gjang Anh_ub
   - Địa chỉ: Uong bi Quang Ninh
   - Tel, Fax: ::: FaX 01663397989
   - email: trailangthang_love_gailangman@yahoo.com
   ================================

   <p>Chao cac ban</p><p>Ben minh co san luong mun cua go thong khoang 300 tan/ thang.</p><p>mun cua lay tu cac xuong se&lt;mun cua go thong tuoi&gt;do am khoang 40-45%.</p><p>Hien nay trong kho dang co 200t.</p><p>don vi hay ca nhan nao co kha nang hop tac dc xin vui long lien he voi chung toi theo so dt.01663397989.hoac 0332223995</p><p>Chung toi co the ban tai xuong o uong bi voi gia la 350 nghi /tan&lt;bao gom dong bao va boc len xe&gt;</p><p>Hoac chung toi co the S&agrave;ng ko lan tap chat voi gia ban la 400 nghin &lt;bao gom dong bao va boc len xe&gt;</p><p>Bao ben cac ban cap cho ben minh</p><p>o cac tinh lan can giap quang ninh&gt;Chung toi co the van chuyen den tan noi</p><p>gia cuoc phu thuoc vao thi truong&lt;Xang dau...&gt;</p><p>- mua chua S&agrave;ng ban tai bai co van chuyen la 450 nghin/tan</p><p>-mun da S&agrave;ng ko lan tap chat la 510 nghin/tan</p><p>Ngoai ra chung toi con co san luong mun tap khoang 500 tan/thang</p><p>don vi hay ca nhan nao mun hop tac xin lien he voi chung toi.</p><p>Dac biet hon Chung toi co san luong go thong vun rat lon phai 700 tan/thang</p><p>gia ban thao tan.&lt;xin lien he ngay..?&gt;</p><p>ben canh do chung toi con nhan xe c&oacute; pha cung cap go &lt;xa go &gt;lam nha.</p><p>Xa go cua chung toi da dc ngam 1 nam chat luong rat tot.Chu yeu la go rung.</p><p>Don vi nao mun hop tac xin lien he theo sdt tren hoac giui mail cho chung toi?</p><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...