• BAN NAI, BAN NAI GIONG, NAI GIONG, NHIM GIONG, GIONG NHIM, BAN NHIM

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 3/6/12

  1. bannaigiong Guest

   <p>&nbsp; CH&Agrave;O B&Agrave; CON CẦN NAI GI&Oacute;NG!<br /></p><p>&nbsp; HIỆN GIA Đ&Igrave;NH KH&Ocirc;NG C&Oacute; NGƯỜI TR&Ocirc;NG COI N&Ecirc;N T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N NAI GI&Oacute;NG GỒM 4 CON NAI GI&Oacute;NG TỪ 3 ĐẾN 7 NĂM TUỔI. M&Ocirc;I TRƯỜNG RỘNG R&Atilde;I, TỰ NHI&Ecirc;N, C&Oacute; AO V&Agrave; THỨC ĂN ĐẦY ĐỦ N&Ecirc;N NAI RẤT KHỎE V&Agrave; PH&Aacute;T TRIỂN RẤT TỐT, SINH CON ĐỀU ĐẶNG.</p><p>&nbsp; NGO&Agrave;I RA, T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N NH&Iacute;M GI&Oacute;NG, TỔNG CỘNG KHOẢNG 10 CẶP NH&Iacute;M GI&Oacute;NG. THỨC ĂN ĐA DẠNG, ĐẦY ĐỦ, CHUỒNG TRẠI RỘNG, SẠCH N&Ecirc;N TẤT CẢ ĐỀU TO, KHỎE.</p><p>&nbsp; NẾU B&Agrave; CON C&Oacute; NHU CẦU VỀ NAI GI&Oacute;NG, NH&Iacute;M GI&Oacute;NG HOẶC BIẾT AI C&Oacute; NHU CẦU VỀ GI&Oacute;NG NH&Iacute;M NAI GI&Oacute;NG XIN VUI L&Ograve;NG GIỚI THIỆU.</p><p>XIN CH&Acirc;N TH&Agrave;NH CẢM TẠ B&Agrave; CON! CH&Uacute;C B&Agrave; CON NHIỀU SỨC KHỎE V&Agrave; THANH C&Ocirc;NG!</p><p>&nbsp;ĐC LI&Ecirc;N HỆ: NĂM LONG 0909 958 107 - 0985 741 648<br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Năm Long
   - Địa chỉ: Tân Biên, Tây Ninh
   - Điện thoại: 0909 958 107 - Fax: 0985 741 648
   - email: naigiong@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...