• BÁN NẤM LINH CHI ĐỎ VIỆT NAM

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 24/3/11

  1. minhvietlucky Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: HOÀNG MINH VIỆT
   - Địa chỉ: TP.HCM
   - Tel, Fax: 0908373986
   - email: hoangvietsky@yahoo.com
   ================================

   <p>HIỆN CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; 500KG nấm linh chi ĐỎ VIỆT NAM .CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CAM KẾT GI&Aacute; RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG .C&Aacute; NH&Acirc;N HOẶC ĐƠN VỊ N&Agrave;O C&Oacute; NHU CẦU. VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ:</p><p>&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: xx-large"><strong><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">Khu vực HCM : Ho&agrave;ng Minh Việt</font>&nbsp;</font></font></strong></span></p><span class="Apple-style-span" style="-webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px; font-size: xx-large"><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">Sdt: 0908373986</font>&nbsp;</font></font></strong><br /><font face="Times New Roman" style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="black"><strong><font color="#ff0000">Email:&nbsp;</font></strong><strong><font color="#ff0000"><a target="_blank" style="color: #ff9900; text-decoration: none; position: relative; top: 1px" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://agriviet.com/home/?url=mailto:hoangvietsky@yahoo.com"><font color="#ff0000"><u>hoangvietsky@yahoo.com</u>&nbsp;</font></a></font></strong></font></font><br /><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">Khu vực T&acirc;y Nguy&ecirc;n</font>&nbsp;</font></font></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font face="Times New Roman"><font color="black">C&ocirc; Nghĩa&nbsp;</font></font></font></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">th&ocirc;n 3 x&atilde; Lộc Nam, Bảo L&acirc;m, L&acirc;m Đồng</font>&nbsp;</font></font></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">Đt : (063)3878.521</font>&nbsp;</font></font></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">Dđ :0979825157</font>&nbsp;</font></font></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">Email :nongsanlamdong@yahoo.com</font>&nbsp;</font></font></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica"><font color="#ff0000"><font color="black"><font face="Times New Roman">Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o</font>&nbsp;</font></font></strong></span>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...