• Bán nghệ số lượng lớn

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 2/5/12

  1. <strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp nghệ v&agrave;ng, nghệ đỏ số lượng lớn(tươi, kh&ocirc;, bột).Nghệ đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">1.Nghệ tươi:<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Size:5-8 cm<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Bao b&igrave;:20kg-30kg bao lưới hoặc theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">2.Nghệ kh&ocirc;: cắt l&aacute;t, củ<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Loại: nghệ củ<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Độ ẩm: tối đa 14%<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Bao b&igrave;: 50kg/junny<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Chiều d&agrave;i: 2-5cm<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Độ d&agrave;y: 0.3-1.3cm<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">M&agrave;u sắc: m&agrave;u v&agrave;ng tự nhi&ecirc;n<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Giao h&agrave;ng: tối đa 15 ng&agrave;y <br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Nguồn gốc: Vietnam<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Cung cấp quanh năm<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đt:01654.662.912 Ms.Huong<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:tranhuong807@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">tranhuong807@gmail.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> hoặc sale@quagac.com<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong> <p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman" size="3">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp gừng tươi, nghệ tươi, gừng kh&ocirc;, nghệ kh&ocirc;, bột gừng,nghệ .Nghệ đỏ ,v&agrave;ng,gừng tr&acirc;u, gừng sẽ chất lượng tốt cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp với s&ocirc; lượng lớn.Đ&aacute;p ứng ti&ecirc;u chuẩn xuất khẩu<br />Mọi c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu mua gừng, nghệ tươi, kh&ocirc; xin li&ecirc;n hệ:</font></p><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đt:01654.662.912 Ms.Huong <br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman" size="3">Email: </font><a href="mailto:tranhuong807@gmail.com"><font face="Times New Roman" size="3">tranhuong807@gmail.com</font></a><font size="3"><font face="Times New Roman"> hoặc tranhuong807@gmail.com<br /></font></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Hương
   - Địa chỉ: 18/2x, Cây trâm,P.9,gò Vấp,TP.HCM
   - Điện thoại: 01654662912 - Fax:
   - email: tranhuong807@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...