• Bán nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 17/9/12

  1. nhinovaco Guest

   <p class="MsoNormal" style="text-indent: 0.5in">C&ocirc;ng ty Cổ Phần Dược phẩm NOVACO xin tr&acirc;n trọng gửi lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện tại C&ocirc;ng ty Dược phẩm NOVACO chuy&ecirc;n cung cấp nguy&ecirc;n liệu phục vụ cho sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i với gi&aacute; cả cạnh tranh v&agrave; chất lượng đảm bảo:</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Men vi sinh: </span>Bacillus clausii<span style="color: #000099">, </span>Bacillus coagulans<span style="color: #000099">, </span>Bacillus indicus<span style="color: #000099">, </span>Bacillus subtillis<span style="color: #000099">, </span>Bifidobacterium<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus acidophillus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus casei, &quot;Lactobacillus kefir&quot;<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus rhamnosus<span style="color: #000099">, </span>Lactobacillus sporogenes<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus faecalis<span style="color: #000099">, </span>Streptococcus thermophilus &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m acid amin</span>: Poly amin&nbsp; ( hỗn hợp 22 loại acid amin), Acid amin từ tằm ( Pluriamin ), Acid amin từ đậu tương (gi&agrave;u Zn, Mn), Cao men bia ( tan ho&agrave;n to&agrave;n ), </p> <p class="MsoNormal">L Arginin, L-Lysine, DL- Methionine, Tryptophan, Threonine, Glycine &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m VTM</span>: premix VTM, VTM C, B1, B3 (PP), B2, B12, B5, B6, VTM D3 dạng bột 1.000.000 UI/g, VTM E dầu, VTM k &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m dinh dưỡng</span>: Choline chloride, Sữa thay thế gầy, b&eacute;o, Whey Protein concentrate 80%, DDGS &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: navy">Chất tạo ngọt</span>: Aspartame (ngọt 400 - 600), FOS, Dextrose anhydrous, Dextrose mono, Isomalt, Maltose Dextrin DE 10-12, Maltose Dextrin DE 10-15, Sorbitol, Stevia 200 - 300 lần từ cỏ ngọt, Succralose ( ngọt 600 lần ), XOS. Lactose thực phẩm ...</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m kho&aacute;ng chất v&agrave; phụ gia</span>: Canxi cacbonate, Canxi gluconate, Canxi lactat, Chitin, Chitosan, Cholin Bitartrate, DHA, Fe2(Fumarat), Magie cacbonat dạng bột, Magie Lactate, Magie Ox&iacute;t (MgO) dạng bột, Zn Gluconat, NaCl, Ca(H2PO4)2 P 17%, Ca3(PO4)2, NaHCO3, NaHPO4, Mg(PO4)2 &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m kh&aacute;ng sinh, tăng cường miễn dịch</span>: Lutein, Betaglucan 40 %, Gentamycin, Cefotaxin, Enrofloxacine, Oxy tetracyline, Florphennical, Copper sulfate &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m enzymes</span>: Protease&nbsp; 2.000 UI/g, 5.000 UI/g, Amylase 20.000 UI/ml dung dịch, Amylase 2.000 UI/g, Lipase 2.000 UI/g, Bromelain 2.000 UI/g từ dứa, Cellulase 2.000 UI/g , Lumbrokinase 1.000 UI/g, Maltase 2.000 UI/g, Papain 2.000 UI/g từ đu đủ, Pepsin 10.000 UI/g, Natokinaza 2.000 UI/g, Natokinaza 1.000 UI/g ...</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: navy">Chất bảo quản</span>: Sodium Benzoat, Potasium Sorbate202, Eribate, Chống mốc&nbsp;- Biomol P, Acid Sorbic 200 ....</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m hương liệu</span>: Hương cam, Hương d&acirc;u, Hương sữa, Hương trai c&acirc;y, Hương C&aacute; (Mintai fish flavour) &hellip;</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: navy">M&agrave;u thực phẩm</span>: Ponceau 4R(đỏ), Tartrazine(v&agrave;ng chanh), Late Tartrazine(v&agrave;ng), Sunset yellow 110(m&agrave;u cam), Paprika(đỏ), Apple Green(xanh l&aacute; c&acirc;y), Brow HT(m&agrave;u n&acirc;y), Violet(m&agrave;u t&iacute;m c&aacute;nh sen).....</p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m t&iacute;nh chất:&nbsp; </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Sắt<span style="color: #000099">, </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Selense<span style="color: #000099">, </span>Bột đậu đen gi&agrave;u Zn<span style="color: #000099">, </span>Bột mầm đậu tương<span style="color: #000099">, </span>Chromium enriched Yeast 2000ppm<span style="color: #000099">, </span>Inulin(Chất xơ)<span style="color: #000099">, </span>Tinh bột biến t&iacute;nh &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="color: #000099">Nh&oacute;m hỗ trợ tiết sữa: </span>Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 30%, Trigonella Foenum Gaecum Dry extract 85%, Fenugreek extract 50% steroidal &hellip;<span style="color: #000099"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c dịch vụ đ&aacute;p ứng theo y&ecirc;u cầu của qu&yacute; kh&aacute;ch như: </p> <p class="MsoNormal">Tư vấn c&ocirc;ng thức</p> <p class="MsoNormal">Đăng k&yacute; TCCS cho TACN, đăng k&yacute; bảo hộ</p> <p class="MsoNormal">Gia c&ocirc;ng sản phẩm</p> <p class="MsoNormal">Ph&acirc;n phối sản phẩm</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để nhận được sự phục vụ tốt nhất:</p> <p class="MsoNormal">--------------</p> <p class="MsoNormal">Mr Nhị</p> <p class="MsoNormal">Hệ thống Dược phẩm NOVACO &ndash; NUPRO VIET NAM</p> <p class="MsoNormal">Add: Ph&ograve;ng 206 - Nh&agrave; A5 - Khu đ&ocirc; thị Đại Kim - Ho&agrave;ng Mai - H&agrave; Nội</p> <p class="MsoNormal">Cel: 0936432966</p> <p class="MsoNormal">Tel: 04 35.409.128</p> <p class="MsoNormal">Fax: 04 35.409.126</p> <p class="MsoNormal">Email: nhi.novaco@gmail.com</p> <p class="MsoNormal">Website:http://novaco.vn/</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn nhị
   - Địa chỉ: Phòng 206 - Nhà A5 - Khu đô thị Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
   - Điện thoại: 0936432966 - Fax:
   - email: nhi.novaco@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. nhinovaco

   nhinovaco Guest

   thức ăn chăn nuôi

   up tiếp nào
   công ty đang có nguồn đường glucose mono giá cực rẻ
   ace có nhu cầu liên hệ 0936432966
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...