Bán Nguyên Liệu Thuốc Thú Y - Thủy Sản

  • Thread starter Lâm Văn Sáng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lâm Văn Sáng

Guest
#1
<ul style="margin-top: 0in"> <li class="MsoNormal" style="line-height: 12.75pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Mua b&aacute;n nguy&ecirc;n liệu thuốc th&uacute; y, thủy sản,thức ăn gia s&uacute;c...</span></li> <li class="MsoNormal" style="line-height: 12.75pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">K&iacute;nh gởi qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i Cty CP TNHH Anvet đang cung cấp tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng kh&aacute;ng sinh, Vitamin, H&oacute;a chất d&ugrave;ng trong việc sản xuất thuốc th&uacute; y, thủy sản, thức ăn gia s&uacute;c, y dược.<br /> Hiện tại c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang l&agrave; nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu về c&aacute;c mặt h&agrave;ng sau: Flofenicol, Enrofloxacin, Trimethoprim, Amoxciclin, Tylosin, Colistin, Doxyciclin, Anagine......., C&aacute;c loại Vitamin.<br /> Uy t&iacute;n - Chất lượng - Gi&aacute; cạnh tranh !<br /> Rất mang nhận được sự quan t&acirc;m của qu&yacute; kh&aacute;ch!<br /> Xin li&ecirc;n hệ:</span></li><li class="MsoNormal" style="line-height: 12.75pt"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif">L&acirc;m Văn S&aacute;ng</span></li><li class="MsoNormal" style="line-height: 12.75pt"><font face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 14px">ĐT: 0937139631</span></font></li> </ul>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lâm Văn Sáng
- Địa chỉ: 231/99 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8, HCM
- Điện thoại: 0937139631 - Fax:
- email: sang.anvet@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH