• BÁN NHÍM BỜM GIỐNG, THỊT.

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/8/12

  1. xuyenthanhnienvn Nhà nông nghiệp dư

   <p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Trại nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n c&aacute;c loại nh&iacute;m thuần chủng ,chất lượng tốt, gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất,đầy đủ giấy tờ do kiểm l&acirc;m cấp.Hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật chăn nu&ocirc;i tận t&igrave;nh.Đặc biệt trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n nh&iacute;m đang chửa (c&oacute; viết giấy bảo đảm chắc chắn đẻ sau thời gian nhất định )với gi&aacute; rẻ nhất để qu&yacute; kh&aacute;ch thu được hiệu quả cao nhất v&agrave; nhanh nhất . Mọi chi tiết xin qu&yacute; vị vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Ho&agrave;ng Đ&igrave;nh Xuyển, ĐT 0913 672 457. Xin cảm ơn -ch&uacute;c b&agrave; con nu&ocirc;i nh&iacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hiệu quả - hẹn gặp lại !</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">B&aacute;o gi&aacute; b&aacute;n :Nh&iacute;m giống 2 th&aacute;ng tuổi: &nbsp;2.000.000 đồng/1 đ&ocirc;i.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nh&iacute;m giống 3 th&aacute;ng tuổi: &nbsp;2.200.000 đồng/1 đ&ocirc;i.</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;5.000.000 đồng/1 đ&ocirc;i. &nbsp;</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px" /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Nh&iacute;m Bố mẹ: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7.000.000 đồng/1 đ&ocirc;i.</span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nh&iacute;m thịt: cung cấp ổn định khoảng mỗi th&aacute;ng 150 Kg với gi&aacute; 250.000 đ/kg</span><br /><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/39955-Mua-Ban-Nhim-Gia-Hop-Ly-Nhat#ixzz24j1LPLir">http://agriviet.com/home/threads/39955-Mua-Ban-Nhim-Gia-Hop-Ly-Nhat#ixzz24j1LPLir</a></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hoàng Đình Xuyển
   - Địa chỉ: Gia Phú - Gia Viễn - Ninh Bình
   - Điện thoại: 0913672457 - Fax:
   - email: xuyenthanhnienvn2gmail.com
    
   Đang tải...
  2. Hoàng vũng tàu

   Hoàng vũng tàu Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   2
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Công nhân
   bạn cho mình hỏi: nhím trửơng thành là đựơc mấy kg/con?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...