bán nhím ,chồn hương,rắn bạch ,dúi

  • Thread starter huong.phamxuancaesar
  • Ngày gửi
H

huong.phamxuancaesar

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phạm xuân hương
- Địa chỉ: TPHCM - ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: 0973 549 789 ::: FaX
- email: huong.phamxuancaesar@yahoo.com
================================

<font size="3">t&ocirc;i t&ecirc;n phạm xu&acirc;n hương sdt 0973 549 789 email&nbsp; </font><a href="mailto:huong.phamxuancaesar@yahoo.com"><font size="3">huong.phamxuancaesar@yahoo.com</font></a><font size="3"> ,ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c giống vật nu&ocirc;i với số lượng lớn như : nh&iacute;m ,chồn hương ,d&uacute;i ,rắn bạch sau đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin chi tiết như sau<br /></font><ol><li><font size="3">&nbsp;nh&iacute;m giống bố mẹ từ 9kg - 11 kg gi&aacute; b&aacute;n&nbsp; 21 triệu 1 cặp ,nh&iacute;m giống mỗi năm đẻ 2 lần mỗi lần cho ra 2 - 3 em <br /></font></li><li><font size="3">nh&iacute;m con giống từ 2kg - 2,5kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 13 triệu 800 ng&agrave;n 1 cặp<br /></font></li><li><font size="3">d&uacute;i giốn từ 1kg -1,4kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 900 1 cặp .mỗi năm d&uacute;i đẻ 4 lần mỗi lần cho ra từ 4 - 6 em, d&uacute;i&nbsp; rất dễ nu&ocirc;i sống ở mọi m&ocirc;i trường v&agrave; ăn củ quả như,khoai sắn,măng m&iacute;a &hellip;vvvv<br /></font></li><li><font size="3">&nbsp;chồn hương giống từ 1kg - 1,5kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 8 triệu 1 cặp ,chồn hương từ 2kg -3kg gi&aacute; l&agrave; 11 triệu 1 cặp giống<br /></font></li><li><font size="3">&nbsp;rắn bạch m&igrave;nh trắng mắt đỏ lưỡi đỏ &nbsp;từ 800g - 1kg gi&aacute; b&aacute;n l&agrave; 33 triệu 1 cặp . mỗi năm đ&egrave; 2 lần mỗi lần cho ra 20 -25 trứng ok lu&ocirc;n nha <br /></font></li></ol><font size="3">ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong c&aacute;c bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hay quan t&acirc;m h&atilde;y li&ecirc;n hệ sdt 0973 549 789 (gặp MR.hương ) email&nbsp; </font><a href="mailto:huong.phamxuancaesar@yahoo.com"><font size="3">huong.phamxuancaesar@yahoo.com</font></a><font size="3"> c&aacute;m ơn c&aacute;c bạn rất nhiều<br /></font>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH