BÁN NHÍM GIÁ RẺ NHẤT - BẢO ĐẢM KHÔNG AI BÁN RẺ HƠN

#1
<p></p><p><strong><font size="2">TRẠI CHĂN NU&Ocirc;I GIA HUY CỦ CHI - TPHCM </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG- NH&Iacute;M THỊT THƯƠNG PHẨM </font></strong></p><p><strong><font size="2">B&Aacute;O GI&Aacute; NH&Iacute;M CUỐI NĂM 2012 :</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M CON 3-4 TH&Aacute;NG TUỔI : 1,5 TRIỆU/1CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( 3-4 KG/ 1 CON ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG SINH SẢN TỐT : 3-3,5 TRIỆU/ 1 CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( BAO SINH SẢN , 8-10KG/1 CON ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 NH&Iacute;M CON : 4-4,5 TRIỆU/1 CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">( BAO SINH SẢN TỐT ) </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M THỊT : 130-140-150.000/1 KG </font></strong></p><p><strong><font size="2">GI&Aacute; TR&Ecirc;N GIAO H&Agrave;NG TẠI CỦ CHI , T&Ugrave;Y THEO SỐ LƯỢNG KH&Aacute;CH MUA NHIỀU HAY &Iacute;T </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 </font></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p><p><strong><font size="2" /></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI CHĂN NUÔI GIA HUY CỦ CHI
- Địa chỉ: ấp BÀU ĐIỀU- xã PHƯỚC THẠNH- huyện CỦ CHI - TPHCM
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH