• Bán nhím giống, ban nhim giong, nhim giong

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/7/09

  1. nhimbinhphuoc Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trai nhím Hai Đào
   - Địa chỉ: Chơn Thành Bình Phước
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: tan_nguyen20032003@yahoo.com
   ================================

   <font><font size="2" face="Verdana">Trại nh&iacute;m Hai Đ&agrave;o<br /><br /> <br /><br /> Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m giống, c&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do cục kiểm l&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng, nếu c&aacute;c bạn quan t&acirc;m v&agrave; muốn biết th&ecirc;m chi tiết h&atilde;y li&ecirc;n hệ 0906094592 ( Hai Đ&agrave;o)<br /><br /> <br /><br /> trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i ở Chơn Th&agrave;nh- B&igrave;nh Phước, c&aacute;ch tphcm 80 km<br /><br /> <br /><br /> website: www.channuoinhim.weebly.com</font></font>
    
   Đang tải...
  2. tinhthuy2012

   tinhthuy2012 Guest

   Cung cap nhim giong dam bao chat luong

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trai nhím Tinh Thuy
   - Địa chỉ: Quang Ninh
   - email:dangthuy220287@gmail.com
   ================================

   Trại nhím Hai Đào   Chuyên cung cấp các loại nhím giống, có giấy tờ xuất trại hợp lệ do cục kiểm lâm cấp, giá cả phải chăng, nếu các bạn quan tâm và muốn biết thêm chi tiết hãy liên hệ 0988468014 ( chi Thuy)
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...