• BÁN NHÍM GIỐNG - LÀM GIÀU TỪ MÔ HÌNH CHĂN NUÔI

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 26/6/12

  1. marketing_tt Guest

   <div id="post_message_652068"><div align="center"><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG - </strong></font></font><br /><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SINH SẢN, </strong></font></font><br /><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>TƯ VẤN, </strong></font></font><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>HƯỚNG DẪN NU&Ocirc;I NH&Iacute;M. </strong></font></font><br /><strong><font size="3"><font color="#ff0000"><img style="width: 314px; height: 292px" height="292" src="http://www.v-raovat.com/images_upload/news_1339645092Nhim%20de.jpg" width="314" border="0" /></font></font></strong></div><br /><div align="center"><font size="3"><font color="#0000ff"><strong>GI&Aacute; RẺ NHẤT</strong></font></font></div><br /><div align="left"><font size="3">Chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m đang l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i mới, ph&aacute;t triển mạnh. Nh&iacute;m l&agrave; lo&agrave;i động vật hoang d&atilde; được thuần chủng l&agrave;m vật nu&ocirc;i mang lại hiệu quả kinh tế cao. So với chăn nu&ocirc;i c&aacute;c lo&agrave;i gia s&uacute;c, gia cầm kh&aacute;c th&igrave; nghề chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m n&agrave;y dể d&agrave;ng hơn, dễ chăm s&oacute;c, &iacute;t bệnh, nhanh ch&oacute;ng l&agrave;m gi&agrave;u từ m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m.</font></div><br /><div align="left"><font size="3">C&ocirc;ng dụng thịt nh&iacute;m: thịt nh&iacute;m ngon thơm hơn thịt lợn rừng, nhiều nạc &iacute;t mở - bao tử nh&iacute;m rất qu&yacute; d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc chữa bệnh, ng&acirc;m rượu thuốc, chữa bệnh đau thắt lưng, đau dạ d&agrave;y, k&iacute;ch th&iacute;ch ti&ecirc;u ho&aacute;, giải độc.</font></div><br /><div align="left"><font size="3"><font color="#800080"><strong>li&ecirc;n hệ: trại nh&iacute;m giống Phước Đ&ocirc;ng </strong></font></font><br /><font size="3"><font color="#800080"><strong>điện thoại: 0917.001.330</strong></font></font></div></div><!-- / message -->

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đoàn Thị Thủy Tiên
   - Địa chỉ: ấp Suối Cao, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
   - Điện thoại: 0917001330 - Fax:
   - email:
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...