Bán nhím giống

  • Thread starter Nguyá»…n Tùng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Tùng

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tùng
- Địa chỉ: Phước Tân Long Thành Đồng nai
- Tel, Fax: ::: FaX 0963.268826
- email: nvtungevn@gmail.com
================================

<p>B&aacute;n 3 nh&iacute;m 9 th&aacute;ng tuổi (2 c&aacute;i gh&eacute;p 1 đực), 1 cặp nh&iacute;m 3 th&aacute;ng tuổi</p><p>Li&ecirc;n hệ ĐT 0963268826 (A T&ugrave;ng)</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH