BÁN NHIM GIỐNG

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐỖ XUÂN THÔNG
- Địa chỉ: LỘC SƠN HẬU LỘC THANH HÓA
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: anhdayeuem1008@yahoo.com
================================

<p>Hiện tại trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; c&aacute;c loại nh&iacute;m số lượng lớn:</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nhim con :13.5t 1 cặp </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; trưởng th&agrave;nh :20tr &nbsp;1 cặp</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nh&iacute;m đẻ &lt;bố v&agrave; mẹ&gt;&nbsp; :30tr 1 cặp</p><p>C&Oacute; HƯỚNG DẪN CHĂN NU&Ocirc;I V&Agrave; GIẤY PH&Eacute;P KIỂM L&Acirc;M </p><p>li&ecirc;n hệ&nbsp; : &Ocirc;NG C&Agrave;NH </p><p>ĐỊA CHỈ: LỘC SƠN HẬU LỘC THANH H&Oacute;A </p><p>ĐT&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 0373630994: 0373831174; 0914755239</p>
 

#2
đia chỉ này khá tin cậy bạn yên tâm khi đến mua bảo đảm cả về giá và chất lượng nhím giống
 
Last edited:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH