• Bán nhím giống

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 22/7/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyenthanhbao
   - Địa chỉ: 131/1Q, Tô Hiến Thành, Q10, Tp.HCM
   - Tel, Fax: 01227416869 ::: FaX
   - email: Thanhbaonguyen88@yahoo.com.vn
   ================================

   <hr size="1" /><!-- / icon and title --><!-- message --><div id="post_message_73033">Ch&agrave;o to&agrave;n thể gia đ&igrave;nh agriviet<br /><br />Hiện nay trại nh&iacute;m giống Hinh Lan đang c&oacute; một số loại nh&iacute;m giống cần b&aacute;n trong thời gian ngắn như sau :<br /><br />Nh&iacute;m bố mẹ dẫn 1 con c&aacute;i gi&aacute; 44 triệu/cặp<br /><br />Nh&iacute;m bố mẹ dẫn 1 con đực gi&aacute; 38 triệu/cặp<br /><br />Nh&iacute;m đang mang bầu gi&aacute; 32 triệu/cặp<br /><br />Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh ( hơn 10kg ) chưa đẻ gi&aacute; 29 triệu/cặp<br /><br /><font color="#0000ff"><strong>Hiện tại trại nh&iacute;m c&oacute; khoảng 13 cặp, gi&aacute; thương lượng khi xem nh&iacute;m.</strong></font><br /><br />Mọi th&ocirc;ng tin c&aacute;c bạn li&ecirc;n hệ theo<br />SĐT :&nbsp;01227416869 gặp Bảo<br />Địa chỉ :<br />1) C&ocirc;ng Ty TNHH MTV Hinh Lan - số 7 - Nguyễn &Aacute;i QUốc - Bi&ecirc;n H&ograve;a - Đồng Nai ( gần c&ocirc;ng an Bi&ecirc;n H&ograve;a )<br /><br />Rất cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m v&agrave; hợp t&aacute;c với trại nh&iacute;m Hinh Lan trong thời gian qua. Trại nh&iacute;m lu&ocirc;n c&oacute; nh&iacute;m giống cho mọi người cần mua.</div><!-- / message --><!-- edit note --><div class="smallfont"><hr size="1" /></div>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...