• BÁN NHỈM GIÕNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 3/9/10

  1. vanthuyet Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: vanthuyet
   - Địa chỉ: 9a k p 3 p tân thỏi nhât q12 p h c m
   - Tel, Fax: ::: FaX 0918416839
   - email:
   ================================

   <br /><br /><strong><font color="#0000ff">chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại </font></strong><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://goipoohxinh.com.vn/" target="_blank"><font color="#22229c"><strong>chăn</strong></font></a><font color="#0000ff"><strong> nu&ocirc;i đạt hiệu quả. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0918416839 (A. thuyet). Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng&nbsp;</strong></font><font color="#0000ff"><strong> cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất</strong></font>
    
   Đang tải...
  2. Xin chao

   Ban co the bao gia hien tai luon cho moi nguoi tham khao duoc khong?
   Hien chung toi cung can mua Nhim giong, nhim truong thanh dang sinh san nua. Neu duoc, gui thong tin cho minh ve dia chi mail nay nhe ban: caokim.pretty@gmail.com nhe. Cam on.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...