bán nhím giống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lã quốc toản
- Địa chỉ: thanh mai thanh oai hà nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0915452465
- email:
================================

<p>trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n nh&iacute;m giống c&aacute;c loại như nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh, nh&iacute;m choai, nh&iacute;m con mới t&aacute;ch mẹ vậy qu&yacute; b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; nhu cầu chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m loại vật nu&ocirc;i 1 vốn 4 lời n&agrave;y h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết nh&eacute;.</p><p>h&igrave;nh thưc mua b&aacute;n l&agrave; xem h&agrave;ng v&agrave; trả gi&aacute; tại trại</p>
 

huyquan

Tập sự
#4
giá nhím.

Xem và trả giá tại trại!-Rất cụ thể và khó có thể "hớ hàng"!::p
 
#9
Bạn laquoctoan75 có nhím đang sinh sản bán không vậy. nếu có giá là bao nhiêu. Tôi cần mua 10 đôi. Liên hệ 0984 561 768
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH