• BÁN NHÍM GIỐNG

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 30/3/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: ĐOÀN THỊ LỆ THỦY
   - Địa chỉ: Đức Trọng - Lâm Đồng
   - Tel, Fax: 0983647411 - 0983647412 ::: FaX
   - email: chauthuyamway@yahoo.com
   ================================

   <p><font color="#0000ff" size="6">CƠ SỞ THỦY CH&Acirc;U - ĐỨC TRỌNG - L&Acirc;M ĐỒNG</font></p><p>C&oacute; b&aacute;n : + <strong>Nh&iacute;m Giống - Nh&iacute;m con</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;+ <strong>Chồn Nhung đen giống - Chồn Nhung đen con</strong></p><p>&nbsp;<img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" />&nbsp;Đủ c&aacute;c độ tuổi, c&oacute; giấy tờ hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp</p><p>&nbsp;<img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" />&nbsp;Hướng dẫn, chuyển giao&nbsp;kỹ thuật nu&ocirc;i&nbsp;đạt hiệu quả tốt nhất</p><p>&nbsp;<img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" />&nbsp;Uy t&iacute;n, chất lượng</p><p>&nbsp;<img title="Smile" alt="Smile" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" border="0" />&nbsp;Gi&aacute; cả phải chăng</p><p><strong><font color="#0000ff"><u>Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu tư vấn hoặc cung cấp Nh&iacute;m giống xin li&ecirc;n hệ:<br /></u>-Trại Nh&iacute;m:</font></strong> <font color="#ff0000"><strong>Thủy Ch&acirc;u</strong></font><br /><br /><font color="#0000ff"><strong>-Địa chỉ:</strong></font> <font color="#ff0000"><strong>Đức Trọng, L&acirc;m Đồng</strong></font><br /><br /><font color="#0000ff"><strong>-Số ĐT:</strong></font> <font color="#ff0000"><strong>0983.647.411</strong></font> <font color="#0000ff"><strong>(C.Thủy) - <font color="#ff0000">0983.647.412</font></strong><font color="#3b3b3b"> </font><strong><font color="#0000ff">(A.Ch&acirc;u)</font></strong></font><br /><br /><font color="#0000ff"><strong>- Email:</strong></font> <font color="#ff0000"><strong>chauthuyamway@yahoo.com</strong></font><br /><br /><strong><font color="#0000ff">Thanks qu&yacute; kh&aacute;ch đ&atilde; tin tưởng v&agrave; ủng hộ trại Nh&iacute;m - Chồn Nhung&nbsp;đen&nbsp;Thủy Ch&acirc;u&nbsp;trong thời gian vừa qua. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu đặt h&agrave;ng xin call trực tiếp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i để được b&aacute;o gi&aacute; tốt nhất - gi&aacute; cả thỏa thuận. Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch, ch&uacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch chăn nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; hiệu quả. Ch&agrave;o Th&acirc;n &Aacute;i v&agrave; Ch&uacute;c Sức Khỏe</font></strong><font color="#0000ff"><strong><br /><br /></strong><em>V&agrave;i lời muốn n&oacute;i - C&oacute; thể bạn chưa biết </em></font><br /><strong><font color="#0000ff"><u>1/Sơ lược chung về Nh&iacute;m:</u></font></strong><br /><font color="#ff0000">Nh&iacute;m bờm c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Acanthion subcristatum (swinhoc). L&agrave; một lo&agrave;i vật gặm nhấm, sống hoang d&atilde;. Tại nước ta, ch&uacute;ng sống dọc theo c&aacute;c v&ugrave;ng đồi n&uacute;i v&agrave; trung du, rừng rậm, nặng trung b&igrave;nh từ 13-15kg, th&acirc;n v&agrave; đu&ocirc;i d&agrave;i từ 80-90cm. H&igrave;nh d&aacute;ng nặng nề, m&igrave;nh tr&ograve;n đầu to, m&otilde;m ngắn c&oacute; 4 răng cửa dẹp v&agrave; rất sắc thường ngủ ng&agrave;y v&agrave; ăn đ&ecirc;m</font><br /><font color="#ff0000">B&igrave;nh qu&acirc;n một con Nh&iacute;m một năm đẻ được 2 lứa, mỗi lứa &iacute;t nhất một con, đa số đẻ từ 2 đến 3 con, nhiều nhất l&agrave; 4 con. Một cặp Nh&iacute;m giống c&oacute; gi&aacute; từ 12 đến 13 triệu đồng</font><br /><font color="#ff0000">Hiện nay ở Việt Nam, thịt Nh&iacute;m đ&atilde; hiếm v&igrave; Nh&iacute;m trong thi&ecirc;n nhi&ecirc;n bị săn bắt kh&aacute; nhiều</font><br /><br /><strong><u><font color="#0000ff">2/Thịt Nh&iacute;m c&oacute; những t&aacute;c dụng g&igrave;?</font></u></strong><br /><font color="#ff0000">Thịt Nh&iacute;m hơi giống thịt lợn rừng, nhiều nạc, &iacute;t mỡ, l&agrave; m&oacute;n ăn đặc sản vừa thơm ngon vừa c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao của d&acirc;n đại gia. Bao tử Nh&iacute;m l&agrave; loại dược liệu qu&iacute; d&ugrave;ng để ng&acirc;m rượu thuốc chữa bệnh đau bao tử, k&iacute;ch th&iacute;ch ăn uống, ti&ecirc;u h&oacute;a tốt. L&ocirc;ng Nh&iacute;m d&ugrave;ng l&agrave;m đồ trang sức, chữa vi&ecirc;m tai giữa, đau răng. Mật Nh&iacute;m d&ugrave;ng chữa đau mắt, đau lưng v&agrave; xoa b&oacute;p chấn thương. Thịt, ruột gi&agrave;, gan v&agrave; cả ph&acirc;n Nh&iacute;m d&ugrave;ng chữa bệnh phong nhiệt.</font><br /><font color="#ff0000">&ldquo;Bản thảo cương mục&rdquo; của L&yacute; Thời Tr&acirc;n cho biết, dạ d&agrave;y Nh&iacute;m vị ngọt, t&iacute;nh h&agrave;n, kh&ocirc;ng độc; được sử dụng l&agrave;m thuốc chữa bệnh dạ d&agrave;y ở người. Theo G&iacute;ao sư Tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, dạ d&agrave;y Nh&iacute;m c&ograve;n c&oacute; thể giải độc, m&aacute;t m&aacute;u, chữa l&ograve;i dom, di mộng tinh, n&ocirc;n mửa, kiết lỵ ra m&aacute;u&hellip; Người Trung Quốc rất coi trọng những c&ocirc;ng dụng n&agrave;y v&agrave; thường xuy&ecirc;n t&igrave;m mua dạ d&agrave;y Nh&iacute;m.</font><br /><font color="#ff0000">Theo &ldquo;C&acirc;y cỏ v&agrave; động vật l&agrave;m thuốc ở Việt Nam&rdquo;, da Nh&iacute;m được d&ugrave;ng trong y học cổ truyền với t&ecirc;n thuốc l&agrave; th&iacute;ch vị b&igrave;. L&ocirc;ng Nh&iacute;m l&agrave; h&agrave;o trư mao th&iacute;ch. Dạ d&agrave;y Nh&iacute;m l&agrave; h&agrave;o trư đỗ.</font><br /><br /><strong><u><font color="#0000ff">3/L&agrave;m gi&agrave;u v&agrave; đổi đời nhờ v&agrave;o nghề chăn nu&ocirc;i Nh&iacute;m:</font></u></strong><br /><font color="#ff0000">Hiện nay gi&aacute; Nh&iacute;m giống kh&aacute; đắt, 1 cặp Nh&iacute;m c&oacute; thể c&oacute; gi&aacute; trị hơn hoặc bằng 1 cặp B&ograve;, Tr&acirc;u, với lại trọng lượng Nh&iacute;m nhỏ hơn n&ecirc;n người mới v&agrave;o nghề cảm thấy &aacute;i ngại&hellip;Nhưng với mức độ sinh sản 1 năm đẻ được 2 lứa như vậy th&igrave; việc nu&ocirc;i Nh&iacute;m l&agrave;m kinh tế chẳng mấy chốc m&agrave; gi&agrave;u. Nếu t&iacute;nh trung b&igrave;nh 1 cặp Nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh cho thu nhập mỗi năm khoảng 15 triệu đồng, sau khi trừ chi ph&iacute; th&igrave; cũng c&ograve;n dư 10 triệu đồng. Thức ăn của Nh&iacute;m l&agrave; c&aacute;c loại rau củ qủa rất gần gũi với nh&agrave; n&ocirc;ng v&agrave; &iacute;t tốn k&eacute;m n&ecirc;n ở n&ocirc;ng th&ocirc;n m&ocirc; h&igrave;nh chăn nu&ocirc;i Nh&iacute;m đang ph&aacute;t triển mạnh v&agrave; kinh tế hiệu qủa hơn so với nu&ocirc;i Heo.</font><br /><font color="#ff0000">C&ograve;n TPHCM tưởng chừng như l&agrave; khu d&acirc;n cư đ&ocirc;ng đ&uacute;c chật hẹp nhưng kh&ocirc;ng ngờ nhiều nh&agrave; lại chăn nu&ocirc;i Nh&iacute;m tr&ecirc;n s&acirc;n thượng hoặc ngay trong s&acirc;n nh&agrave; m&igrave;nh v&igrave; lợi &iacute;ch kinh tế m&agrave; Nh&iacute;m đem lại.</font></p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...