Bán nhím nuôi giống ổn định giá tốt

  • Thread starter ponisilly
  • Ngày gửi
P

ponisilly

Guest
#1
<span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;- &nbsp;NHÀ MÌNH NU&Ocirc;I NHÍM TỰ NHI&Ecirc;N . THÚ VUI &nbsp;TAO NHÃ . N&Ecirc;N VI&Ecirc;̣C CHĂM SÓC CỦA BA MÌNH R&Acirc;́T LÀ KĨ &nbsp;. NHƯNG KH&Ocirc;̃ N&Ocirc;̃I NGÀY 1 NHI&Ecirc;̀U . &nbsp;PA M&Igrave;NH MU&Ocirc;́N B&Aacute;N CHO N&Ecirc;N M&Igrave;NH T&Igrave;M NGƯỜI &nbsp;C&Oacute; NHU &nbsp;C&Acirc;̀U MUA .&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;NH&Iacute;M TỪ RỪNG . M&Ocirc;̣T S&Ocirc;́ CON ĐƯỢC NU&Ocirc;I TỪ NHỎ . &nbsp;R&Acirc;́T KHỎE MẠNH . C&Oacute; TH&Ecirc;̉ THEO D&Otilde;I T&Ugrave;Y TH&Iacute;CH .</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp; &nbsp;AI C&Acirc;̀N MUA NH&Iacute;M TH&Igrave; LI&Ecirc;N H&Ecirc;̣ &nbsp; THEO SDT : 01887800115 ( GẶP SƠN )&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;GI&Aacute; CHO M&Ocirc;̣T CẶP NH&Iacute;M &nbsp;trưởng thành sinh sản t&ocirc;́t &nbsp;L&Agrave; 12TR &nbsp;, &nbsp;còn những cặp khác còn tùy thu&ocirc;̣c vào &nbsp;đ&ocirc;̣ tu&ocirc;̉i . CHƯA FIX &nbsp;. &nbsp;có th&ecirc;̉ thương lượng sau khi xem nhím&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp; cung c&acirc;́p trong và ngoài tỉnh . bác nào mu&ocirc;́n chắc ăn thì có th&ecirc;̉ &nbsp;đi xem và theo dõi .&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp;nh&acirc;̣n v&acirc;̣n chu&ecirc;̉n v&ecirc;̀ đ&ecirc;́n nhà .</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;01887800115 SƠN</p><span style="-webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thân hảit sơn
- Địa chỉ: thị xã buôn hồ daklak
- Điện thoại: 01887800115 - Fax: 0978692206
- email: poni.naive@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH