BÁN NHÍM

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Thuyết
- Địa chỉ: 9A, P Tân Thới Nhất, q12 , Tp Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: 0918416839 ::: FaX
- email:
================================

<span class="style1"><font color="#0066ff" size="3">cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ,&nbsp;<span class="style1"> </span>kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại </font></span><a class="style1" href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://goipoohxinh.com.vn/" target="_blank"><font color="#0066ff" size="3">chăn</font></a><span class="style1"><font color="#0066ff" size="3"> nu&ocirc;i đạt hiệu quả. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp; c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0918416839 (A. Thuyết). Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng&nbsp; cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất</font></span>
 

3 Phỉ

Nhà nông chính hiệu
#2
Báo giá đi bạn để bà con mình còn liệu cơm gấp mắm nữa chớ.
 

linhem1986

Nhà nông tập sự
#3
bạn có bản giá không? up lên cho mọi người thảo khảo luôn? hay là hình thì càng tốt!!
 
#4
các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp, vì thời giá thay đổi
nếu nghi ngờ về chất lượng, các bạn có thể đến xem vì post hình thực ra cũng không chính xác lắm
 
#5
thường thì các trại k báo giá qua điện thoại hoạt thư điện tử bạn a,chỗ tôi có nhím giống nè 0983858949
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH