BÁN NHÍM

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cá nhân
- Địa chỉ: q12, tp H C M
- Tel, Fax: ::: FaX 0918416839
- email:
================================

<font color="#6666ff">cung cấp c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống, Nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản v&agrave; nhận chuyển giao c&ocirc;ng nghệ, kỹ thuật nu&ocirc;i Nh&iacute;m, m&ocirc; h&igrave;nh chuồng trại </font><a href="http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://agriviet.com/ext.php?ref=http://goipoohxinh.com.vn/" target="_blank"><font color="#6666ff" size="3">chăn</font></a><font size="3"><font color="#6666ff">nu&ocirc;i đạt hiệu quả. C&oacute; giấy tờ xuất trại hợp lệ do Cục Kiểm L&acirc;m cấp, gi&aacute; cả phải chăng. Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0918416839 (A. Thuyết). Ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng cung cấp cho qu&yacute; kh&aacute;ch loại Nh&iacute;m giống với chất lượng tốt nhất. Cảm ơn bạn đ&atilde; đọc tin n&agrave;y<br /><br /><br /><!-- / message --><!-- edit note --></font></font><br /><br />
 

truongbinhhunghoa

Nhà nông tập sự
#2
em cần một chú nhím đực trưởng thành,pác báo giá cho em nhé,cho em địa chỉ của pác cụ thể một chút để em ghé tham quang lun,thanks pác!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH