Bán nhung hươu cao cấp Liên bang Nga

  • Thread starter nhunghuouNga
  • Ngày gửi
N

nhunghuouNga

Guest
#1
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p>Nhung hươu nai l&agrave; sừng của hươu đực hay nai đực. H&agrave;ng năm, v&agrave;o cuối m&ugrave;a hạ, sừng hươu, nai rụng đi, m&ugrave;a xu&acirc;n năm sau mọc lại sừng mới. Sừng mới mọc rất mềm, mặt ngo&agrave;i phủ đầy l&ocirc;ng, sờ v&agrave;o &ecirc;m như nhung n&ecirc;n gọi l&agrave; nhung hươu nai, b&ecirc;n trong chứa nhiều mạch m&aacute;u. Nhung c&oacute; thể chưa ph&acirc;n nh&aacute;nh hoặc c&oacute; nh&aacute;nh, c&ograve;n gọi l&agrave; nhung y&ecirc;n ngựa (nhung mới bắt đầu ph&acirc;n nh&aacute;nh, c&ograve;n ngắn, b&ecirc;n d&agrave;i b&ecirc;n ngắn).<br /> <br /> Huyết nhung v&agrave; nhung y&ecirc;n ngựa l&agrave; qu&iacute; nhất. Nhung cắt xong cần chế biến ngay, để l&acirc;u sẽ thối rữa. Người ta đ&atilde; ph&acirc;n t&iacute;ch được th&agrave;nh phần h&oacute;a học của nhung hươu nai, gồm canxi cacbonat, canxi phosphas, chất keo, protid, k&iacute;ch tố (testosteron, pentocrin...), acid amin (hơn 17 loại).</p> <p>Theo T&acirc;y y, nhung hươu gi&uacute;p tăng sức mạnh cơ bắp, sảng kho&aacute;i tinh thần, vết thương mau l&agrave;nh, ăn ngủ tốt, lợi niệu v&agrave; tăng nhu động dạ d&agrave;y - ruột, chuyển h&oacute;a tốt protid v&agrave; glucid... Liều mạnh g&acirc;y hạ huyết &aacute;p, l&agrave;m tim co b&oacute;p mạnh, đập nhanh, giật cơ, co giật hay đ&ocirc;ng huyết.</p> <p>Theo y học cổ truyền Việt Nam, nhung c&oacute; t&aacute;c dụng sinh tinh, bổ tủy, &iacute;ch huyết; chữa c&aacute;c chứng hư tổn cơ thể, di tinh, liệt dương, v&ocirc; sinh, bệnh lậu, gi&uacute;p khỏe g&acirc;n xương, tăng tuổi thọ... Từ l&acirc;u đời, c&aacute;c thầy thuốc Đ&ocirc;ng y Trung Quốc v&agrave; Nhật đ&atilde; d&ugrave;ng nhung như vị thuốc bổ, gi&uacute;p cơ thể l&acirc;u gi&agrave;, chống co giật, chữa ung bướu, thấp khớp. </p> <p>Nhung hươu nai tuy bổ nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng d&ugrave;ng được. Những người kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng l&agrave;: người gầy, trong m&igrave;nh n&oacute;ng, thiếu m&aacute;u hay mất m&aacute;u nhưng nhiệt độ cơ thể cao hơn b&igrave;nh thường, vi&ecirc;m phế quản, khạc đờm v&agrave;ng, sốt, bệnh truyền nhiễm.</p> <p>C&ocirc;ng ty TMCP v&agrave; sản xuất Altai Sibiri tự h&agrave;o l&agrave; đơn vị được ch&iacute;nh quyền Nga cấp ph&eacute;p sử dụng l&acirc;u d&agrave;i đất trang trại gi&aacute;p b&igrave;a rừng, với diện t&iacute;ch xấp xỉ 500ha ở v&ugrave;ng n&uacute;i Altai <em>(Aлтайский край) </em>để chăn nu&ocirc;i giống hươu Maral v&ugrave;ng Altai Sibiri được đ&aacute;nh gi&aacute; c&oacute; chất lượng rất cao, cũng nơi đ&acirc;y c&aacute;c nh&agrave; khoa học X&ocirc; Viết đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chiết xuất ra chất Pantocrin nổi tiếng thế giới<em>. V</em>ới c&aacute;c mặt h&agrave;ng phong ph&uacute; như nhung hươu tươi, nhung hươu kh&ocirc; nguy&ecirc;n chiếc, th&aacute;i l&aacute;t, gạc hươu, huyết hươu, xạ hương...lu&ocirc;n s&atilde;n s&agrave;ng phục vụ nhu cầu của c&aacute;c qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Hiện nay đ&atilde; v&agrave;o m&ugrave;a thu hoạch nhung hươu, mọi nhu cầu của c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p>Nguyễn Cường</p> <p>C&ocirc;ng ty TMCP v&agrave; SX Altai Sibiri</p> <p><br /> 43E, Gi&aacute;p Nhất, Tổ 1, Nh&acirc;n Ch&iacute;nh, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội</p> <p>ĐT: 0916 788 650</p> <p>Email: cuongnguyen.altai@gmail.com</p><p>webside: www.nhunghuoualtai.com <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Cường
- Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 0916788650 - Fax:
- email: cuongnguyen.altai@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH