Bán Phân CHUỒNG giá cực Rẻ

#1
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #414141; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV PH&Acirc;N B&Oacute;N TH&Agrave;NH ĐẠT</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #414141; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%">huy&ecirc;n cung cấp PH&Acirc;N CHUỒNG chất lượng tốt đ&atilde; qua sử l&yacute;, số lượng ổn định, gi&aacute; cả phải chăng. Mang lại hiệu quả cao</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; background-color: white"> cho c&aacute;c loại c&acirc;y trồng như l&uacute;a, ng&ocirc; rau m&agrave;u&hellip;vv.. T&aacute;c dụng: cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho c&acirc;y trồng, gi&uacute;p c&acirc;y tr&ocirc;ng sinh trưởng ph&aacute;t triển tốt, tăng năng suất cũng như tăng khả năng chống chịu s&acirc;u bệnh hại, cho n&ocirc;ng sản an to&agrave;n v&agrave; sạch.</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif">Với phương ch&acirc;m &quot; Uy t&iacute;n - chất lượng - bền vững - l&acirc;u d&agrave;i &quot; </span></strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; background-color: white"></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%">Qu&yacute; B&agrave; Con N&ocirc;ng D&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ trực tiếp cho ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #414141; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV PH&Acirc;N B&Oacute;N TH&Agrave;NH ĐẠT</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #414141"><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐC: 547/1 Thủ Khoa Hu&acirc;n- Kp. Đ- P. Thanh Hải- TP. PT</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">ĐT: 062.3811.293</span><br /> <span style="background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Hotline: 0917.780.642 <span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><br /> Emai: </span></span><a href="mailto:phuongmuk86@gmail.com"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">phuongmuk86@gmail.com</span></a><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #414141; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"></span></p> <span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Calibri, sans-serif">Rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c với Qu&yacute; B&agrave; Con!!</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif; color: #414141"><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH TM DV PHÂN BÓN THÀNH ĐẠT
- Địa chỉ: 547/1 Thủ Khoa Huân- Kp. Đ- P. Thanh Hải- TP. PT
- Điện thoại: 0917.780.642 - Fax:
- email: phuongmuk86@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH