• BÁN PHÂN HỮU CƠ ( 100% PHÂN BÒ )

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 20/4/11

  1. Ctyanhtrang Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: A. VỊ
   - Địa chỉ: Mỏ Cày Nam - Bến Tre
   - Tel, Fax: 0919874188 ::: FaX
   - email: anhtrangbiz@gmail.com
   ================================

   <p class="style1"><font size="2">K&iacute;nh ch&agrave;o tất cả b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n.</font></p><p class="style1"><font size="2">Hiện nay nhu cầu sử dụng ph&acirc;n hữu cơ ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. Nhất l&agrave; hiện nay&nbsp;đất n&ocirc;ng nghiệp ng&agrave;y c&agrave;ng bạc m&agrave;u do canh t&aacute;c v&agrave;&nbsp;sử dụng ph&acirc;n h&oacute;a học qu&aacute; mức.</font></p><p class="style1"><font size="2">Nắm bắt&nbsp;được nhu&nbsp;cầu&nbsp;đ&oacute;&nbsp;C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;cho ra 1 loại ph&acirc;n b&oacute;n được ủ từ 100% ph&acirc;n b&ograve; kết hợp với vi sinh v&agrave;&nbsp;c&aacute;c th&agrave;nh phần vi lựong kh&aacute;c rất tốt cho&nbsp;đất v&agrave; c&acirc;y trồng.</font></p><p class="style1"><font size="2">C&aacute;c cơ quan doanh&nbsp;nghiệp v&agrave; b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:</font></p><p class="style1"><font size="2">Cty TNHH Anh Trang</font></p><p class="style1"><font size="2">Điện thoại: <strong>0919874188 Gặp A. Vị</strong> hoặc&nbsp;</font></p><p><span class="style1"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong>0909838352 gặp A.&nbsp;Trường</strong></font></span>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  2. lkdn83

   lkdn83 Guest

   Hàng hóa quy cách thế nào vậy anh? giá cả bao nhiêu? thành phần như thế nào? chi tiết chút đi anh?
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...