Bán Pin LapTop Các Loại

  • Thread starter huyhoangpc09
  • Ngày gửi
H

huyhoangpc09

Guest
#1
<h2 class="title icon" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; color: #333333">Pin laptop c&aacute;c loại</h2><div class="content" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: #333333; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px"><div id="post_message_60959" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><blockquote style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; word-wrap: break-word">Chi tiết&nbsp;<a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #bd3513; text-decoration: none" href="http://sualaptop.biz/pin-laptop-cac-loai">Pin laptop</a>&nbsp;c&aacute;c loại<br />Pin laptop l&agrave; thiết bị c&oacute; thời hạn sử dụng nhất định. Sớm muộn g&igrave; rồi cũng hư.<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp pin laptop tất cả c&aacute;c loại laptop , chất lượng ch&iacute;nh h&atilde;ng, gi&aacute; hợp l&yacute; .<br /><br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; border-width: 0px" src="http://sualaptop.biz/uploads/Media/laptop/pin-laptop-ibm.jpg" /><br /><br /><a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #bd3513; text-decoration: none" href="http://sualaptop.biz/pin-laptop-cac-loai">pin laptop</a>, pin m&aacute;y t&iacute;nh x&aacute;ch tay, pin sac laptop, pin laptop acer,&nbsp;<a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #bd3513; text-decoration: none" href="http://sualaptop.biz/pin-laptop-cac-loai">pin laptop asus</a>, pin laptop apple,&nbsp;<a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #bd3513; text-decoration: none" href="http://sualaptop.biz/pin-laptop-cac-loai">pin laptop sony</a>, pin laptop toshiba,pin laptop dell, pin laptop acer, pin laptop msi, pin laptop nec,<br /><img border="0" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; max-width: 800px; border-width: 0px" src="http://sualaptop.biz/uploads/Media/laptop/pin-laptop-apple.jpg" /><br /><br /><a target="_blank" style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #bd3513; text-decoration: none" href="http://www.sualaptop.biz/"><font color="blue" style="-webkit-box-shadow: none !important"><font size="7" style="-webkit-box-shadow: none !important">www.sualaptop.biz</font></font></a></blockquote></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huyhoang
- Địa chỉ: 264-huỳnh văn bánh- P11-QPN-TP HCM
- Điện thoại: 0839915647 - Fax:
- email: huyhoang@huyhoang.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH