bán sàn gỗ chịu nước giá rẻ khu vực tphcm

#1
<h1 style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 16px; text-align: left; font-weight: bold; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">T&ecirc;n SP: V&aacute;n s&agrave;n&nbsp;tự nhi&ecirc;n &ndash; c&ocirc;ng nghiệp ,v&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm, Cell: 0918978687 Mr Khơi</strong></h1><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Với quy M&ocirc; xưởng, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ c&ocirc;ng nh&acirc;n đ&ocirc;ng đảo, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đồ gỗ,sản xuất nội thất</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết sẽ mạng lại cho bạn sự h&agrave;i l&ograve;ng</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Sản phẩn ti&ecirc;u biểu:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">+)V&aacute;n s&agrave;n gỗ tự nhi&ecirc;n: căm xe&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;Xoan đ&agrave;o, Căm xe, g&otilde; đỏ,&nbsp;Sồi, Beech, Ash, Mapla, Teak, Ch&ograve; chỉ,&nbsp;C&agrave; ch&iacute;t, Chiu Lưu,&hellip;..</strong></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Qui C&aacute;ch:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&nbsp; 15 x 90 x 450/600/750/900mm &nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18x120x 90 x1200mm</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">+)<strong style="margin: 0px; padding: 0px">Ti&ecirc;u chuẩn</strong>: xuất khẩu(được xử l&yacute; tẩm sấy, chống cong v&ecirc;nh mối mọt, )</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">+) V&aacute;n s&agrave;n gỗ c&ocirc;ng nghiệp: s&agrave;n gỗ nhập khẩu từ malaysia, s&agrave;n gỗ chịu nước, chống trầy sước,&nbsp;</strong></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Quy c&aacute;ch: &nbsp; &nbsp; &nbsp; 08 x 193 x 1200mm</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;12 x 90x 750/900/1200mm</strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Bảo h&agrave;nh: &nbsp; &nbsp; &nbsp;15 năm</strong></div><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Đơn gi&aacute;</strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&aacute;o gi&aacute; cụ thể từng qui c&aacute;ch, chủng loại gỗ.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">M&agrave;u sắc</strong>: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;M&agrave;u tự nhi&ecirc;n, đa dạng,ph&ugrave; hợp với mọi lứa tuổi</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">+)<strong style="margin: 0px; padding: 0px"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>V&aacute;n &eacute;p, plywood : _V&aacute;n &eacute;p x&acirc;y dựng, v&aacute;n &eacute;p đ&oacute;ng s&agrave;n xe, v&aacute;n &eacute;p phủ phim, v&aacute;n &eacute;p chịu nước</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">T&ecirc;n sản phẩm: V&aacute;n &eacute;p - Plywood Hoang Phuc Wood - Viet nam&nbsp;<br />1. Th&ocirc;ng số kỹ thuật: V&aacute;n &eacute;p &ndash; Plywood.<br />2. K&iacute;ch thước (Rộng x D&agrave;i): ( 1220x 2440mm ) , (1000x 2000) mm<br />3. Độ d&agrave;y: 04mm,06mm,09mm,12m,16mm,18mm,20mm,22mm,24mm,28mm,32mm,36mm,39mm,42mm,45mm,53mm,55mm..<br />4. Quy c&aacute;ch kh&aacute;c: Đặt theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.<br />5. Keo: Phenol, E0, E1, E2, UF,..<br />6. Loại Gỗ: Dầu đỏ, Mahogany, Keo, Okume, meranti, bạch dương, thong,&hellip;<br />7. Đ&oacute;ng g&oacute;i: K&ecirc; PalLet, Đ&oacute;ng đai nhựa, phủ m&agrave;ng PE.<br />8. Sử dụng: H&agrave;ng nội thất, trang tr&iacute;, đ&oacute;ng g&oacute;i, Copfa x&acirc;y dựng, V&aacute;n s&agrave;n kỹ thuật,<br />9. Thị trường: Nội địa, xuất khẩu.<br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu Xin liện hệ:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><br /><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Thị trường: &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trong phạm vi to&agrave;n quốc (Tuỳ v&agrave;o khối lượng). &nbsp;&nbsp;</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu Xin liện hệ:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">C&Ocirc;NG TY CP SẢN XUẤT V&Aacute;N S&Agrave;N HO&Agrave;NG PH&Uacute;C</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">Address:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 282 Cong Hoa Street, Ward 13, Tan Binh District, HCM City, Viet Nam</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">Mobile phone:+84.918 97 8687&mdash;0989 205 187 Mr Khơi</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">Website:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: none" target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://www.hoangphucwood.com/">www.hoangphucwood.com</a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: none" target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://www.hoangphucwood.com.vn/">www.hoangphucwood.com.vn</a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><a style="margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit; color: #034b8a; text-decoration: none" target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://www.hoangphucwood.vn/">www.hoangphucwood.vn</a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #000000; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff">Email:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; khoihoangwood@gmail.com<br /><img border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none" alt="V&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm,0918978687" title="V&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm,0918978687" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/13/503481/201303003800_549174_459764114095308_18917.jpg" /><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /><br /><img border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none" alt="V&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm,0918978687" title="V&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm,0918978687" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/13/503481/201303003812_544657_271591749641221_14966.jpg" /><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br /><br /><img border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none" alt="V&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm,0918978687" title="V&aacute;n s&agrave;n gỗ gi&aacute; rẻ tphcm,0918978687" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/03/13/503481/201303003837_1308968187_220133656_1_hinh_.jpg" /><span class="Apple-converted-space"> </span><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Văn Khơi
- Địa chỉ: 282 cộng hòa,P13,Tân Bình,HCm
- Điện thoại: 0918978687 - Fax:
- email: khoihoangwood@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH