• Bán sản phẩm đolomite, canxicacbonat, silich, đá xoa, thạch anh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 24/2/12

  1. leanhchuc Guest

   <span style="font-size: 13pt"><span /></span> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 13pt; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 13pt">Trước ti&ecirc;n Tập đo&agrave;n kho&aacute;ng sản Hamico xin gửi tới qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng v&agrave; lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất. . Với thế mạnh về mỏ v&agrave; kinh nghiệm l&acirc;u năm của Hamico trong lĩnh vực sản xuất v&agrave; kinh doanh kho&aacute;ng sản. C&aacute;c sản phẩm chủ chốt của c&ocirc;ng&nbsp; ty như Đolomite v&agrave; Canxi cacbonat, Silich, Đ&aacute; xoa đen, Đ&aacute; xoa trắng, Thạch anh men, Thạch anh tẩy,... Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cung cấp đa dạng k&iacute;ch cỡ chủng loại c&aacute;c sản phẩm. Sản phẩm ứng dụng kh&aacute; phổ biến v&agrave; rộng r&atilde;i trong c&aacute;c ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp k&iacute;nh nổi, ph&acirc;n b&oacute;n, thức ăn gia s&uacute;c , ng&agrave;nh y tế cũng như gốm sứ,&hellip;&hellip;</span></p><p class="MsoNormal"><br /><span style="font-size: 13pt" /></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Mọi th&ocirc;ng tin cũng như y&ecirc;u cầu của qu&yacute; c&ocirc;ng ty xin được li&ecirc;n hệ :</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">L&ecirc; Anh Ch&uacute;c&nbsp;&nbsp; - Chức vụ : Ph&oacute; ph&ograve;ng kinh doanh</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Điện thoại : 0976.793.696 - 0944.108.633</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Email : <a target="_blank" href="mailto:leanhchuc86@gmail.com">leanhchuc86@gmail.com</a></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13pt">Website : www.hamico.vn</span> <br /></p><div class="yj6qo ajU"><div class="ajR" id=":1xy"><img border="0" class="ajT" src="https://mail.google.com/mail/images/cleardot.gif" /></div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Chúc
   - Địa chỉ: Tổ 06, Phường Quang Trung, Tp. Phủ Lý , Tỉnh Hà Nam
   - Điện thoại: 0976793696 - Fax: 0944108633
   - email: leanhchuc86@Gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...