Bán sản phẩm gà các loại

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Khách Hòa
- Địa chỉ: đông anh- hà nội
- Tel, Fax: 01685297926 ::: FaX
- email: boitungnghiadiatimxacemyeu_2008@yahoo.com
================================

<h1><font color="#660099">Năm 2011 l&ograve; ấp ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cung cấp ra thị trường những loại g&agrave; v&agrave; giống g&agrave; như</font></h1><h1><font color="#ff0033">Ai Cập-si&ecirc;u trứng, Ai cập thuần chủng,g&agrave; Ac lai v&agrave; thuần chủng c&ugrave;ng c&aacute;c loại g&agrave; ta lai g&agrave; lương phượng.</font></h1><h1><font color="#0000cc">cung cấp số lượng lớn ra thị trường từ 1000 con trở l&ecirc;n. ti&ecirc;m v&aacute;c xin đầy đủ c&oacute; thể chọn trống m&aacute;i tại nh&agrave; tỷ lệ cao khoảng 85-90%</font></h1><h1><font color="#000000">====&gt; Tư vấn kĩ thuật c&aacute;ch chăm s&oacute;c cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n mới v&agrave;o nghề đảm bảo uy t&iacute;n chất lượng</font></h1><h1><font color="#cc33ff">Đặc biệt ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng g&agrave; thịt phục vụ cho việc hiếu hỉ cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn số lượng kh&ocirc;ng hạn chế.giao h&agrave;ng tận nơi nếu số lượng lớn. Đảm bảo chất lượng( <font color="#0000ff">hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;c loại g&agrave; thịt như g&agrave; ai cập đẻ g&agrave; đỏ đẻ)</font></font></h1><h1><font color="#6600ff">địa chỉ :khu c&ocirc;ng nghiệp BẮC THĂNG LONG</font>(gần cầu THĂNG LONG)</h1><h1><font color="#cc6666">CHI TIẾT XIN LI&Ecirc;N HỆ:01685297926( gặp anh Ho&agrave;n)</font> <br /></h1>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH